Till innehållet

Justering av elnätsavgiften

Från och med den 1 april 2020 kommer vi att justera vår elnätsavgift, vilket påverkar dig som bor inom vårt nätområde. För de allra flesta kunder innebär det en sänkning. Totalt kommer Kalmar Energis elnätsavgift att sänkas med i genomsnitt 16 procent. De som påverkas främst av sänkningen är de kunder som använder mycket el och har en säkringsstorlek 63 A och över. Lägenhets- och villakunder som har säkring 16 A och 20 A får en sänkning med i genomsnitt 4 procent.

Här nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring justeringen! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kundcenter, kundcenter@kalmarenergi.se eller 0480-45 11 45.

Elnätsavgift, vad är det?

Elnätsavgiften går till drift och underhåll av elnätet och för att elen som du behöver ska kunna transporteras från produktionsanläggningen och hem till dig. Elnätsavgiften består av två delar. En del för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Vi har flera olika abonnemang att välja mellan, där det optimala valet beror på hur din elanvändning ser ut.

Elöverföringsavgift

Avgiften är rörlig och beräknas på din uppmätta energiförbrukning och kommer från och med 1 april att sänkas med nästan 70 procent, från 17,25 öre/kWh till 5,63 öre/kWh.

Abonnemangsavgift

Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring (A). Den fasta abonnemangsavgiften justerar vi upp för säkringsstorlekar upp till 63 A, medan större abonnemang kommer få en sänkning på abonnemangsavgiften.

Se prislistan för abonnemangsavgiften 2020

Exempel på hur 2020 års prisjustering av elnätsavgiften påverkar dig:

  • Om du bor i en lägenhet/villa, har en 16 A-säkring och din energiförbrukning är 2 000 kWh/år blir elnätsavgiften 148 kr/månaden jämfört med 155 kronor/månad 2019 (inklusive moms)
  • Om du bor i en lägenhet/villa, har en 20 A-säkring och din energiförbrukning är 10 000 kWh/år är elnätsavgiften 523 kr/månad jämfört med 541 kronor/månad 2019 (inklusive moms).

Frågor och svar

Elnätsföretag har rätt att ta ut en elnätsavgift för att kunna driva ett säkert elnät på lång sikt. Elnätsavgiften går till drift och underhåll av elnätet och för att elen som du behöver ska kunna transporteras från produktionsanläggningen och hem till dig. Det gör att vi på Kalmar Energi kan erbjuda dig ett elnät med hög leveranssäkerhet och jourberedskap om det skulle ske en driftstörning. Det ger oss också möjlighet att kunna möta framtida krav på fortsatt hög leveranssäkerhet och nya krav på funktionaliteten, bland annat för elmätare.
Regeringen fattade 2018 beslut om en förordning som reglerar elnätsföretagens intäktsram som Energimarknadsinspektionen i sin tur beslutar om. Denna reglering medför bland annat att företagens avkastningsränta sänks rejält framöver för att ge kunderna lägre elnätskostnader. Dessutom har vissa av våra kostnader minskat – framförallt har det blivit billigare för oss att överföra el.
Vanligtvis justerar vi våra elnätspriser vid årsskiftet men vi har väntat på ett slutligt besked om intäktsramen och har därför skjutit på datumet för prisjusteringen. En förskjutning på tre månader betyder inte att vi kan ta ut en större total intäkt över tid utan bara att vi utnyttjat större del av ramen tidigare, vilket vi väljer att göra för att kunna sätta priserna efter rätt förutsättningar redan från början.
Hur stor skillnad det blir för dig bestäms av hur mycket el du använder och storleken på din huvudsäkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning. Exempel på hur 2020 års prisjustering påverkar dig som lägenhets- och villakund presenteras ovan.
Leveranssäkerheten i Kalmar Energis elnät är hög, vi hade enbart 8 minuters medelavbrottstid per kund under 2019. För att upprätthålla den höga leveranssäkerheten även i framtiden krävs kontinuerligt underhåll och uppgradering av vårt befintliga elnät. Dessutom behövs investeringar i personal, kompetens och infrastruktur för övervakning samt IT-system som har stöd för drift och mätning.
Nej, en rapport från Villaägarnas Riksförbund, som studerar prisbilden av Sveriges alla elnätsbolag, visar att Kalmar Energi Elnät ligger i linje med hur andra liknade elnätsbolag prissätter. Kalmar Energi som elnätsbolag ligger relativt långt ner, 229 av 281 bolag, på listan där alla elnätsbolag rankas från dyrast till billigast.
Om du har Kalmar Energi som elnätsföretag, kan du kontakta oss och fråga om det går att göra något för att påverka din elnätsavgift. Det kan handla om att byta säkringsstorlek för att få en prislista som bättre matchar din egen elanvändningsprofil.
Chatta med oss