Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Frågor om ditt mätarbyte

Du ingår i ett pilotprojekt för byte av elmätare, därför är vi extra nyfikna på hur du upplevde vårt arbete med att byta elmätare hemma hos dig.

Dina svar hjälper oss att utveckla vårt arbete och göra det smidigare för andra kunder. Enkäten är anonym och tar endast några minuter att svara på.

Svara på frågorna senast söndagen den 18 oktober.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Varma och ljusa hälsningar från oss på Kalmar Energi.

Länk till undersökning

Chatta med oss