Justering av elnätsavgiften 2019

Från och med den 1 januari 2019 kommer Kalmar Energis elnätsavgift att justeras med i genomsnitt 9 procent, vilket påverkar dig som har verksamhet inom vårt nätområde. Elnätsavgiften går till drift och underhåll av elnätet i Kalmar och för att elen som du som kund behöver ska kunna transporteras från produktionsanläggningen och till din verksamhet.

Här nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring justeringen! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kundcenter, kundcenter@kalmarenergi.se eller 0480-45 11 45.

Frågor och svar

1. Vad går elnätsavgiften till?

Elnätsföretag har rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnader för att driva ett långsiktigt säkert elnät. Elnätsavgiften går till drift och underhåll av elnätet och för att elen ska kunna transporteras från produktionsanläggningen och till din verksamhet.

Elnätsavgiften gör att Kalmar Energi kan erbjuda ett elnät med hög leveranssäkerhet och jourberedskap i händelse av driftstörningar. Den gör det också möjligt att kunna möta framtida krav med fortsatt hög leveranssäkerhet och nya krav på funktionaliteten bland annat för elmätare.

För att vi ska kunna sköta detta på ett bra sätt behövs bland annat personal, kompetens och infrastruktur för övervakning, men också IT-system som har stöd för drift och mätning. Sådana system ger nödvändig information till oss om var driftstörningen är och vilka konsekvenser den får. Det ger oss, i vår tur, möjlighet att effektivt åtgärda driftstörningen och ge snabb och korrekt information till dig som kund.

2. Varför har ni gjort en justering med i genomsnitt 9 procent?

Det byggs mycket i Kalmar just nu och vår stad expanderar och det tycker vi är jättekul! När vi flyttar på ledningar och ansluter nya kunder, passar vi även på att förnya våra äldre ledningar. Det är ett betydelsefullt arbete för att vi ska kunna garantera att Kalmars elnät klarar framtida krav med fortsatt hög leverans­säkerhet.

Under de kommande fyra åren planerar Kalmar Energi att investera 130 miljoner kronor i elnätet, för att fortsatt bygga ut och förnya elnätet, ansluta nya kunder och anpassa våra anläggningar för framtida krav med samma höga leveranssäkerhet. Det kommer dessutom nya krav på funktionaliteten för elmätare, vilket gör att vi kommer att förnya de flesta mätare i vårt elnät. Det här arbetet kräver bland annat investeringar i personal, kompetens och infrastruktur för övervakning, samt IT-system som har stöd för drift och mätning.

3. Hur kommer justeringen att påverka min verksamhet?

Från och med den 1 januari 2019 kommer din verksamhets elnätsavgift att justeras med i genomsnitt 9 procent. Du som företagskund kan antingen vara säkringskund eller effektkund, och beroende på det räknas din elnätsavgift ut på olika sätt.

Säkringskunder

Elöverföringsavgift

Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och är 13,80 öre/kWh exklusive moms (17,25 öre/kWh inklusive moms).

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring (A).

Se prislista för abonnemangsavgift för 2019

Exempel på hur 2019 års höjning av elnätsavgiften påverkar din verksamhet/flerfamiljshus:

  • Om din verksamhet/flerfamiljshus har en 63 A-säkring och en energiförbrukning på 25 000 kWh/år, har du en elnätsavgift på 1 440 kronor/månad exklusive moms.

Effektkunder

För effektkunder med prislista N4 (lågspänning; 350 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden ökar med 754 kronor/månad (exklusive moms) och för effektkunder med prislista N3 (högspänning; 5 000 MWh/år) med 5 356 kronor/månad (exklusive moms).

Se prislista N4 för 2019 (lågspänning; 350 MWh/år)

Se prislista N3 för 2019 (högspänning; 5 000 MWh/år)

4. Hur hög är leveranssäkerheten i Kalmar Energis elnät?

Leveranssäkerheten i Kalmar Energis elnät är hög, vi hade enbart 10 minuters medelavbrottstid per kund under 2016. För att upprätthålla den höga leveranssäkerheten även i framtiden krävs kontinuerligt underhåll och uppgradering av vårt befintliga elnät. Dessutom behövs investeringar i personal, kompetens och infrastruktur för övervakning samt IT-system som har stöd för drift och mätning.

Läs mer om vår leveranssäkerhet

5. Är Kalmar Energis elnätsavgift hög i jämförelse med andra elnätsbolags avgift?

Nej, en rapport från Villaägarnas Riksförbund, som studerar prisbilden av Sveriges alla elnätsbolag, visar att Kalmar Energi Elnät ligger i linje med hur andra liknade elnätsbolag prissätter. Kalmar Energi som elnätsbolag ligger relativt långt ner, 229 av 281 bolag, på listan där alla elnätsbolag rankas från dyrast till billigast.

6. Kan jag påverka min elnätsavgift?

Du kan kontakta oss och fråga om det går att göra något för att påverka elnätsavgiften. Det kan handla om att byta säkringsstorlek för att få en prislista som bättre matchar din egen elanvändningsprofil.