Till innehållet

Kvotplikt 2018

Kvotplikt 2018

Elcertifikat ökar andelen förnybar el

Lagen om elcertifikat, som trädde i kraft 2003, gynnar elproduktion från förnybara energikällor, som vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi och biobränsle. Den 20 juni 2017 fattade riksdagen beslut om ändring av kvotplikten. I propositionen föreslogs ett nytt mål för elcertifikatssystemet som innebär att systemet utökas med 18 terawattimmar (TWh) nya elcertifikat till år 2030 och att systemet förlängs till 2045. Som kund betalar du elcertifikatavgift baserat på hur mycket el du använder, oberoende av vilket avtal du har. På Så vis bidrar du  till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. På så sätt medverkar alla kunder, privata såväl som företag, till en minskad klimatpåverkan.

Ökade kostnader till följd av höjd kvotplikt 2018

För att möjliggöra ambitionshöjningen och det nya finansieringsmålet höjs alltså den så kallade kvotplikten. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas elanvändning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för. Genom att höja kvoten höjs efterfrågan på elcertifikat och därmed incitamenten för investeringar i förnybar elproduktion. Ändringarna i lagen om elcertifikat träder i kraft den 1 januari 2018.

Hur berör det här mig som kund?

Företagskunder som har tecknat någon form av fast avtal, före den 1 september 2017, påverkas av justeringen. Det innebär att ditt elpris justeras på fakturan från och med 2018. Tillägget, som alltså läggs på ditt elpris, innebär ingen större kostnadshöjning för dig (0,12-0,19 öre/kWh per använd kWh).

 

Har du funderingar är du välkommen att kontakta kundcenter.

Petra, Alice, Helen och Beatrice på kundcenter

Kundcenter

Helgfria vardagar 09.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
0480 - 45 11 45
Chatta med oss