Driftinformation: Just nu har vi planerade avbrott - Skepparegatan. Klicka här för att se mer.

Hansa Pool

Vår poolprodukt vänder sig till bolag med något mindre elkonsumtion men som vill ta del av en förvaltad portföljprodukt som skapar stabilt och förutsägbart elpris.

Kontakta oss

Typ av el 100% förnybar
Prismodell Återkommande prissäkringar som ger ett stabilt och förutsägbart elpris.
Personlig kontakt Ingår
Aktuell prisnivå Fast arvode per kWh, kontakta oss för offert
Uppföljning Detaljerad rapport och översiktlig information om nuvarande och förväntad kostnad och förbrukning, ned på anläggningsnivå. En namngiven kontaktperson, månadsvis rapportering och analys samt marknadsmail ingår.
Bindningstid Från 3 år
Förlängning Automatisk
Uppsägningstid 6 månader före avtalets utgång
Faktureringsintervall Månadsvis
Betalningssätt E-faktura, e-postfaktura, autogiro, pappersfaktura
Chatta med oss