Priser och villkor

Våra fjärrvärmepriser är stabila och tål att jämföras med andra alternativ på värmemarknaden. Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Har du frågor om dina kostnader tveka inte att kontakta oss!

Från och med januari 2020 justerar vi priset på fjärrvärme med 2 procent jämfört med 2019. Vi baserar vår prissättning på flera parametrar såsom utvecklingen av elpriset, våra bränslekostnader och vår investeringstakt. Kalmar växer kraftigt, vilket över tid är bra för fjärrvärmeverksamheten och prisutvecklingen. Fler anslutna kunder i fjärrvärmenätet leder till en stabil prisutveckling.

Fjärrvärme för flerfamiljshus 2020

Effektavgift kr/kWEnergipris öre/kWhEffektavgift kr/kWEnergipris öre/kWh
Prislistaexklusive momsexklusive momsinklusive momsinklusive moms
A Bostad2 03326,612 54133,26
B Bostad1 53336,561 91645,70
C Bostad1 03346,531 29158,16

Prislista flerfamiljshus 2020

Fjärrvärme för industrier och lokaler 2020

Effektavgift kr/kWEnergipris öre/kWhEffektavgift kr/kWEnergipris öre/kWh
Prislistaexklusive momsexklusive momsinklusive momsinklusive moms
A Lokal2 12626,612 65733,26
B Lokal1 66236,562 07745,70
C Lokal1 19546,53 1 49458,16

Prislista industrier och lokaler 2020

Villkor och bestämmelser

Begrepp Tillämpningsbestämmelser

Allmänna avtalsvillkor

Tekniska bestämmelser

Fjärrvärmemätning, montageanvisning el

Kostnadsjämförelse 2020

Chatta med oss