Priser och villkor

Våra fjärrvärmepriser är stabila och tål att jämföras med andra alternativ på värmemarknaden. Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Har du frågor om dina kostnader tveka inte att kontakta oss!

Från och med januari 2019 justerar vi priset på fjärrvärme med 1 procent jämfört med 2018. Vi baserar vår prissättning på flera parametrar såsom utvecklingen av elpriset, våra bränslekostnader och vår investeringstakt. Kalmar växer kraftigt, vilket över tid är bra för fjärrvärmeverksamheten och prisutvecklingen. Fler anslutna kunder i fjärrvärmenätet leder till en stabil prisutveckling.

Fjärrvärme för flerfamiljshus 2019

Effektavgift kr/kWEnergipris öre/kWhEffektavgift kr/kWEnergipris öre/kWh
Prislistaexklusive momsexklusive momsinklusive momsinklusive moms
A Bostad1 99326,092 49132,61
B Bostad1 50335,841 87944,80
C Bostad1 01345,621 26657,03

Prislista flerfamiljshus 2019

Fjärrvärme för industrier och lokaler 2019

Effektavgift kr/kWEnergipris öre/kWhEffektavgift kr/kWEnergipris öre/kWh
Prislistaexklusive momsexklusive momsinklusive momsinklusive moms
A Lokal2 08426,092 60532,61
B Lokal1 62935,842 03644,80
C Lokal1 17245,62 1 46557,03

Prislista industrier och lokaler 2019

Villkor och bestämmelser

Begrepp Tillämpningsbestämmelser

Allmänna avtalsvillkor

Tekniska bestämmelser

Fjärrvärmemätning, montageanvisning el

Kostnadsjämförelse 2019