Till innehållet

Priser och villkor

Våra fjärrvärmepriser är stabila och tål att jämföras med andra alternativ på värmemarknaden. Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Har du frågor om dina kostnader tveka inte att kontakta oss!

Från och med januari 2021 justerar vi priset på fjärrvärme med 1 procent jämfört med 2020. Vi baserar vår prissättning på flera parametrar såsom utvecklingen av elpriset, våra bränslekostnader och vår investeringstakt. Kalmar växer kraftigt, vilket över tid är bra för fjärrvärmeverksamheten och prisutvecklingen. Fler anslutna kunder i fjärrvärmenätet leder till en stabil prisutveckling.

Ny prislista för fjärrvärme 2022 – klicka här!

Fjärrvärme för flerfamiljshus 2021

Effektavgift kr/kW Energipris öre/kWh Effektavgift kr/kW Energipris öre/kWh
Prislista exklusive moms exklusive moms inklusive moms inklusive moms
A Bostad 2 053 26,88 2 566 33,60
B Bostad 1 548 36,93 1 935 46,16
C Bostad 1 043 47,00 1 304 58,75

Prislista flerfamiljshus 2021

Fjärrvärme för industrier och lokaler 2021

Effektavgift kr/kW Energipris öre/kWh Effektavgift kr/kW Energipris öre/kWh
Prislista exklusive moms exklusive moms inklusive moms inklusive moms
A Lokal 2 147 26,88 2 684 33,60
B Lokal 1 679 36,93 2 099 46,16
C Lokal 1 207 47,00 1 509 58,75

Prislista industrier och lokaler 2021

Villkor och bestämmelser

Begrepp Tillämpningsbestämmelser

Allmänna avtalsvillkor

Tekniska bestämmelser

Fjärrvärmemätning, montageanvisning el

Kostnadsjämförelse 2021