Företagsägd solel

- Goda exempel!

Skärvets äldreboende i Växjö

I Växjö bygger SKANSKA sitt grönaste projekt hittills. Äldreboendet Skärvet innebär startskottet för utvecklingen av den gröna stadsdelen Bäckaslöv. Elen till Skärvet kommer ifrån Törneby och SKANSKAS andelsägande motsvarar en produktion av 50 MWh/år. SKANSKA blir helt enkelt direktägare i Törneby Solpark och andelen följer med fastigheten vid senare försäljning. Byggnaden uppnår dessutom den högsta nivån Platinum enligt den internationella miljöcertifieringen LEED.

Äldreboendet kommer att få sin el från Törneby Solpark i Kalmar. Skanska köper alltså en andel motsvarande produktion om ca 50 MWh/år. Skanska blir på så vis direktägare i Törneby Solpark, där Skärvets äldreboende tilldelas andelen.

Smidiga lösningar som passar ditt företag

Skanska: Skärvets äldreboende

Skanskas egna sida om Skärvet. Läs mer
Flera bra upplägg för alla företagstyper

Stockholm New

Tack vare Skanskas investering kan Kalmar Energi bygga andra etappen av Törneby Solpark i soliga Kalmar. Genom att behålla de elcertifikat anläggningen är berättigad till säkerställer vi ett reellt tillskott av ny förnybar el. Investeringen är ett led mot att uppfylla Skanskas högt ställda mål – att till år 2050 vara helt klimatneutrala.

Samarbetet med Skanska har resulterat i ett helt nytt innovativt och hållbart affärsupplägg. Det 20-åriga samarbetsavtalet mellan Skanska och Kalmar Energi är unikt. Avtalet säkerställer att lika mycket el som de aktuella byggnaderna använder kommer från helt nybyggda solpaneler i Törneby Solpark.

Det här är en milstolpe i vår utveckling av nya hållbara affärsmodeller. Avtalet omfattar solel under 20 år till ett värde av drygt 11 miljoner kronor.

Skanska: Sthlm New 03

Skanskas egna sida kring sitt spännande projekt Sthlm New där Törneby levererar all el till etapp 3 Läs mer