Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Hållbar utveckling i förskolan – hur gör vi i praktiken?

Torsdag 29/8 kl. 16.00-17.45 på Stortorget

Senast 2030 ska den svenska skolan säkerställa att alla barn, elever och studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Även förskolan omfattas av de globala målen för hållbar utveckling. Hur kan vi i förskolan konkret arbeta med hållbarhet som en del av vår undervisning? Kom och låt dig inspireras och få konkreta tips!

16.00 – Hur skapar vi en förskola där barn inbjuds till delaktighet och inflytandeöver verksamhetens innehåll och stadens utformning? Per Dahlbeck berättar om hur delaktighet och inflytande kan skapas utifrån förskolans läroplan och barnkonventionen. Per är universitetsadjunkt med lång pedagogisk erfarenhet från förskola, grundskola och skolledarskap. I dag arbetar han på Malmö Universitet, samt med utveckling av förskoleverksamheten i Malmö stad.

17.00 – Vad kan hållbar framtid vara på en förskola? Marina Sjögren och Daniel Sävenstedt från förskolan Trollet i Kalmar berättar om hur hållbar utveckling kan bli inte bara ett temaarbete utan också ett förhållningssätt som genomsyrar hela dagen.

17.30 – Agenda 2030 – konkreta tips Bo Hellström från Den globala skolan guidar i nätdjungeln och visar var ni kan hitta bra övningar för förskolan om Agenda 2030 och de globala målen.

Eventdatumet har redan passerat. Hoppas att vi istället syns nästa år!

Chatta med oss