Kalmarsundsveckan 2019

28/8 - 1/9
Veckans program

Vi tar ledartröjan kring hållbarhet i regionen!
 • Målbild för Kalmarsundsveckan:

  – Gemensam arena för hållbarhet
  – Höja hållbarhetskompetensen
  – Mer hållbart liv
  – Stärka vår attraktiva region

 • Gemensam arena för hållbarhet:

  Gränsöverskridande samverkan genom metoden Triple Helix som är en samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

  Konkurrenskraft genom att delta samt synas i Kalmarsundsveckan

  Skapa arena för möten och dialog inom hållbarhetsområdet

  Sprida goda exempel och praktiska tillämpningar

  Marknadsföringsyta och PR

 • Höja hållbarhets-
  kompetensen:

  Höjd kompetens hos beslutsfattare är en förutsättning för långsiktigt hållbara beslut

  Höjd kompetens och medvetenhet hos unga då de är framtida beslutsfattare

  Ökad kunskap, dialog och erfarenhetsåterföring

  Visa konkreta goda exempel

 • Mer hållbart liv:

  Bidra till intressedialog för att också lyssna in vad som behövs för att leva mer hållbart

  Visa invånare, inklusive verksamhetsutövare, att det finns möjligheter att leva mer hållbart i regionen genom att dela kunskap och goda exempel

  Påverka attityder och beteenden

 • Stärka vår attraktiva region:

  Inspirera till och visa på nya affärsmöjligheter och hållbara affärer

  Hållbarhet och ekonomisk tillväxt går hand i hand

  Cirkulär ekonomi genom samverkan

  Attrahera nya invånare, medarbetare och företag

Kontakt

Anna Thore
Projektledare: Kalmarsundsveckan
Telefon: 0725 – 53 02 71
Mail: anna.thore@wsp.com

 • Intresseanmälan utställare

  • Det ämne din medverkan kommer handla om
  • Önskemål om längd och när i programmet

Chatta med oss