Torsdag 10/9 – Tema: Hållbar uppstart efter CO2rona

Torsdag 10/9 – Tema: Hållbar uppstart efter CO2rona

Låt dig välkomnas till Kalmarsundsveckan 2020 av Sveriges bästa politiska kommentator Marcus Oscarsson! Den folkkära och skarpa moderatorn guidar oss på hemmaplan genom Kalmarsunds ekosystem, toppmoderna tekniska lösningar och Coronas effekt på klimatvärstingarna.

Lär dig om hur Östersjön mår och vad gör vi för att agera vattensmart och medvetandegöra vattnets värde, inspireras av Kalmarsundsveckans aktörer som berättar hur de tar vara på chansen till en hållbar omstart efter Corona och diskutera hur psykisk ohälsa kan vändas till en positiv investering i dig själv.

Runda av en miljömaxad dag med stjärnkocken Paul Svensson som tillsammans med lokala Postgatan ger ett smakprov på hur dåtidens mat även är framtidens.

 

08.00 - 09.20: Vattentimmen

Föreställ dig ett friskt Kalmarsund 2050 med fungerande ekosystem, rika fiskbestånd utan gifter och alger. Vilka samhällsförändringar och beslutprocesser måste starta nu för att vi ska nå dit? Vad händer om vi inte gör något? Vilken teknik behöver vi och vad kan den enskilda medborgaren göra? Linnéuniversitetet visar vad forskningen kan bidra med. Kalmar Vatten och Ragn-Sells klargör hur digitala lösningar, cirkulära system och delaktiga kunder blir värdefulla insatser för att nå ett välmående Kalmarsund. Deltagande aktörer: Linneuniversitetet, Kalmar Vatten

09.40 - 11.45: Klimatmaxa - Fossilfria bilar, hållbart boende & digitalisering

Vilka effekter får Corona på klimatvärstingarna bilen och bostaden? Köra fossilfritt är en självklarhet men är det el, biogas eller vätgas som gäller? Vi får svar på hur framtidens energilagring ser ut både i bilen och våra bostäder. Hur når vi cirkulära energisystem, framtidens digitalisering och ett smart Kalmar? Följ med oss under Klimatmaxa - Fossilfria bilar, hållbart boende och digitalisering. Deltagande aktörer: Skanska, Kalmarhem, Atea, Kalmar Energi, m.fl.

12.00 - 13.30: Hållbar omstart efter CO2rona – Marcus Oscarsson

2020 har inte blivit som vi tänkt oss, däremot har pandemin gett oss möjlighet för en hållbar omstart. Marcus Oscarsson och Kalmarsundsveckans aktörer ger sin bild av hur en hållbar omstart efter Corona är möjlig. Marcus Oscarsson tar pulsen på Kalmarsundsveckans aktörer. Har de följt sina åtaganden och vad är framtidens viktigaste hållbarhetsfrågor? Deltagande aktörer: Kalmar Energi, Kalmar kommun, Kalmar Vatten, Kalmarhem, KSRR, Linnéuniversitetet, Länsförsäkringar, Skanska samt WSP.

14.00 - 16.00: Våga prata om hur vi mår och gå från ord till handling

Allt fler människor mår dåligt, inte minst unga, men många lider i det tysta. Vi vill bryta stigman och diskutera utanförskapets pris. Hur kan vi organisatoriskt och socialt tillsammans vända den negativa utvecklingen och skifta från psykisk ohälsa till att istället investera i psykisk hälsa? Vi bjuder på en omskakade eftermiddag. Det blir en ögonöppnare där vi blandar föreläsning med vetenskap med goda lokala exempel och panelsamtal där vi utmanar beslutsfattare att våga tänka nytt. Deltagande aktörer: Linnéuniversitetet, Länsförsäkringar Kalmar län i samverkan med MindShift, region Kalmar, Kalmar kommun, Skanska, Kalmar Vatten m.fl. På kvällen hålls även ett Hackaton-samskapande workshop på samma tema. För mer info, läs på www.mindshiftkalmar.se/projekt.

16.15 - 19.15: Hackaton/Design Thinking

Häng med på en världsunik, inkluderande digital workshop med upp till 600 samskapande deltagare från 12 olika hubbar i hela Kalmar län! MindShift Kalmar bjuder in intressenter från hela Region Kalmar för att tillsammans experimentera fram konceptuella lösningar, utifrån i förväg definierade utmaningar, för att främja vår psykiska hälsa och välbefinnande. Eventet coachas från studio i Kalmar och regionens hubbar är interaktiva via videolänk. Varje hub består av maximalt 45 fysiska deltagare. Deltagarna är en mix av våra fokusområden: Arbetsplats, skola, vård och stadsplanering. För mer info, läs på www.mindshiftkalmar.se/projekt

Under kvällen - Är dåtidens mat framtidens mat - Med Paul Svensson

Corona har satt sitt spetsiga finger på en öm punkt kring självförsörjning. Hur åt vi under forntiden och vad ska vi äta i framtiden? Kan vi återfå vår självförsörjning? Vilka trender sias vid omvärldsbevakning? Superkocken Paul Svensson inspirerar oss med sin gröna matfilosofi tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och lokala populära Postgatan om hur mormors matlagning även är framtidens. Beställ din Kalmarsundsvecka-meny, hämta hos Postgatan och bänka dig framför datorn för ett smakprov av framtiden. Deltagande aktörer: Paul Svensson, Postgatan, Linnéuniversitetet
Chatta med oss