Till innehållet

Kalmarsundsveckan

Just nu bygger vi en helt ny hemsida som snart ska stå klar.

Vill du synas på Kalmarsundsveckan 2021?

Vi jobbar för fullt med att planera upp Kalmarsundsveckan 2021. Är ni intresserade av att synas tillsammans med oss?
Ni kan se alla våra paket med mässplatser och sponsorpaket här. Om det är intressant eller ni har frågor så kan ni kontakta oss direkt.

Kontakt

Anna Thore
Projektledare: Kalmarsundsveckan
Telefon: 0725 – 53 02 71
Mail: anna.thore@wsp.com

Kalmarsundsveckan är en mötesplats för hållbar utveckling. En arena där både näringsliv, offentlig verksamhet, forskare och privatpersoner kan samlas för att diskutera hållbarhetsfrågor, lära och inspireras av varandra. Bakom initiativet står nio regionala aktörer: Kalmar Energi, Kalmar kommun, Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet, KSRR, Skanska, Kalmarhem  samt Länsförsäkringar Kalmar län och WSP. Tillsammans vill vi bidra till regionens hållbarhetsarbete och på så sätt komma närmre FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

 

De globala målen är något som världens länder antagit för att främja en hållbar utveckling. Målsättningen är att fram till 2030 ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter i världen, samt att främja fred och rättvisa. För att nå målen tror vi på Kalmarsundsveckan att det är viktigt att belysa dem och se till att alla får vetskap om dem.

 

Veckan är också ett sätt att stärka vår attraktiva region, höja hållbarhetskompetensen och bidra till ett mer hållbart liv. Genom att dela med oss av kunskap och goda exempel kan vi påverka attityder och beteenden!

 

Vi tar ledartröjan kring hållbarhet i regionen!
 • Målbild för Kalmarsundsveckan:

  – Gemensam arena för hållbarhet
  – Höja hållbarhetskompetensen
  – Mer hållbart liv
  – Stärka vår attraktiva region

 • Gemensam arena för hållbarhet:

  Gränsöverskridande samverkan genom metoden Triple Helix som är en samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

  Konkurrenskraft genom att delta samt synas i Kalmarsundsveckan

  Skapa arena för möten och dialog inom hållbarhetsområdet

  Sprida goda exempel och praktiska tillämpningar

  Marknadsföringsyta och PR

 • Höja hållbarhets-
  kompetensen:

  Höjd kompetens hos beslutsfattare är en förutsättning för långsiktigt hållbara beslut

  Höjd kompetens och medvetenhet hos unga då de är framtida beslutsfattare

  Ökad kunskap, dialog och erfarenhetsåterföring

  Visa konkreta goda exempel

 • Mer hållbart liv:

  Bidra till intressedialog för att också lyssna in vad som behövs för att leva mer hållbart

  Visa invånare, inklusive verksamhetsutövare, att det finns möjligheter att leva mer hållbart i regionen genom att dela kunskap och goda exempel

  Påverka attityder och beteenden

 • Stärka vår attraktiva region:

  Inspirera till och visa på nya affärsmöjligheter och hållbara affärer

  Hållbarhet och ekonomisk tillväxt går hand i hand

  Cirkulär ekonomi genom samverkan

  Attrahera nya invånare, medarbetare och företag

Kontakt

Anna Thore
Projektledare: Kalmarsundsveckan
Telefon: 0725 – 53 02 71
Mail: anna.thore@wsp.com

 • Intresseanmälan utställare

  • Det ämne din medverkan kommer handla om
  • Önskemål om längd och när i programmet

Chatta med oss