Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Viktig information till medlemmar i Kalmarsund Sol

Är du medlem eller på väg att bli medlem i föreningen Kalmarsund Sol? Att investera i solandelar är lysande. Både för vår gemensamma miljö och för din plånbok. Tillsammans bidrar vi till produktion av förnybar solenergi genom våra solparker Nöbble och Törneby Solpark.

Vad händer på energimarknaden?

För närvarande har vi en väldigt svängig elmarknad med rekordhöga elpriser 2021/2022. Samtidigt har vi bottenlåga priser på elcertifikaten. I takt med den stora utbyggnaden av vindkraft har utbudet på elcertifikat ökat samtidigt som efterfrågan är oförändrad. Framöver förespås alltså ett överskott på elcertifikat. Överskottet leder till att vi elproducenter får mycket mindre betalt för våra elcertifikat. Läs mer om hur elmarknaden fungerar här.

Hur påverkar det här mig och mina andelar?

Det låga elcertifikatspriset påverkar Kalmarsund Sols intäkter som ska täcka driften av solparkerna och föreningen. Fortsätter nedgången räcker inte våra intäkter till. Styrelsen i Kalmarsund Sol beslutade att höja medlemspriset från 1 april 2020 till 13 öre (ex moms), istället för tidigare 0 kronor. Information som skickades ut till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman hittar du här.  Oavsett utvecklingen på elcertifikatmarknaden är solandelar en fortsatt god investering, ekonomiskt och ekologiskt (1 andel motsvarar cirka 100 kWh/år. Värdet av din andel påverkas av aktuellt elpris och solparkens faktiska produktion).

Möjlighet till skattereduktion

Solovindandelsföreningarna bildades för att skapa bättre förutsättningar för andelsägd el. Vi som bildar nätverket är några av Sveriges största andelsföreningar, Kalmarsund Sol är en av dem. Vi kommer bland annat driva frågan om att bredda skattereduktionen för förnybar energi att även omfatta de som bygger tillsammans på gemensamma tak eller i en sol- eller vindkraftspark, vilket skulle vara en stor ekonomisk fördel för dig som medlem.

Välkomna att höra av er till Kundcenter på Kalmar Energi om ni har några funderingar, 0480-45 11 45.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Kalmarsund Sol

Frågor och svar!

Hör av dig till Kundcenter på 0480-45 11 45, så hjälper vi dig!
Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för att öka produktionen och användningen av förnybar el.  Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el, så kallad kvotplikt. Läs mer här!
Det är intäkten från elcertifikat som ska betala föreningens driftkostnader. På grund av den stora utbyggnaden av vindkraft i Sverige har tillgången på elcertifikat ökat dramatiskt. Det har resulterat i att priset på elcertifikat har gått från 186 kronor/MWh i januari 2019 till 46 kronor/MWh i början av juli 2019. Det innebär att föreningen (och alla andra sol- och vindföreningar eller andra anläggningar som har behov av intäkter från elcertifikat) måste få in intäkter på annat sätt. Då är ett medlemspris på elen en väg som styrelsen i Kalmarsund Sol har diskuterat.
Hör av dig till Kundcenter på 0480-45 11 45 så hjälper vi dig att beräkna skillnaden!
Det gör styrelsen i föreningen Kalmarsund Sol.
Nej, det är exklusive moms.
Från och med 1 april 2020.
Nätverket bildades i juni 2019 av Dala Vindkraft, Kalmarsund vind och sol, Solivind, Telge Energi vind och Västanvind från Göteborg. Alla är ekonomiska föreningar med lång erfarenhet av andelsägd el. Tillsammans har vi drygt 10 000 andelsägare. Vi vill göra andelsägd el till ett enkelt sätt för alla privatpersoner utan egna tak att delta i energiomställningen. Vårt mål är att 250 000 hushåll ska vara andelsägare år 2025. Läs mer här!
Chatta med oss