Viktig information till medlemmar i Kalmarsund Sol

Du får den här informationen för att du är medlem eller på väg att bli medlem i föreningen Kalmarsund Sol. Att investera i solandelar är lysande. Både för vår gemensamma miljö och för din plånbok. Tillsammans bidrar vi till produktion av förnybar solenergi genom våra solparker Nöbble och Törneby Solpark.

Vad händer på energimarknaden?

För närvarande ser vi uppåtgående elpriser och den långa pristrenden är också stigande. Det innebär att din investering blir än bättre på sikt. Samtidigt ser vi sjunkande elcertifikatspriser. I takt med den stora utbyggnaden av vindkraft har utbudet på elcertifikat ökat samtidigt som efterfrågan är densamma. Framöver förespås alltså ett överskott på elcertifikat. Överskottet leder till att vi elproducenter får mindre betalt för våra elcertifikat.

Hur påverkar det här mig och mina andelar?

Det låga elcertifikatspriset påverkar Kalmarsund Sols intäkter som ska täcka driften av solparkerna och föreningen. Fortsätter nedgången räcker inte våra intäkter till. Det innebär att föreningen behöver höja elpriset under våren 2020. Därför förespråkar styrelsen att medlemspriset blir 10-15 kronor per andel och år istället för 0 kronor (exklusive moms). Oavsett utvecklingen på elcertifikatsmarknaden är ett medlemspris på 15 kronor per år och andel ett riktigt bra pris och en fortsatt god investering, ekonomiskt och ekologiskt (1 andel motsvarar cirka 100 kWh/år).

Möjlighet till skattereduktion

I juni bildades Solovindandelsföreningarna för att skapa bättre förutsättningar för andelsägd el. Vi som bildar nätverket är några av Sveriges största andelsföreningar, Kalmarsund Sol är en av dem. Vi kommer bland annat driva frågan om att bredda skattereduktionen för förnybar energi att även omfatta de som bygger tillsammans på gemensamma tak eller i en sol- eller vindkraftspark, vilket skulle vara en stor ekonomisk fördel för dig som medlem.

Nya medlemmar i Kalmarsund sol – snart är det dags att betala andelarna!

Törneby Solpark växer så det knakar, den tredje etappen planeras stå klar till hösten, så allt rullar på som det ska. Grattis till er som har reserverat andelar och välkomna till Kalmarsund Sol! När era andelar är betalade är ni fullvärdiga medlemmar i Kalmarsund Sol. Kalmar Energi kommer att fakturera de andelar som ni har reserverat i mitten av augusti.

Välkomna att höra av er till Kundcenter på Kalmar Energi om ni har några funderingar, 0480-45 11 45.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Kalmarsund Sol

Frågor och svar!

Jag har anmält intresse att köpa andelar, men jag är inte längre intresserad. Hur gör jag då?

Hör av dig till Kundcenter på 0480-45 11 45, så hjälper vi dig!

Jag vill sälja tillbaka mina solandelar till föreningen. Hur gör jag?

Hör av dig till Kundcenter på 0480-45 11 45, så hjälper vi dig!

Hur fungerar elcertifikatsystemet?

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för att öka produktionen och användningen av förnybar el.  Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el, så kallad kvotplikt. Läs mer här!

Kalmar Energi lovade att elpriset skulle vara 0 kronor i 15 år, hur kan ni nu plötsligt höja priset?

Det är intäkten från elcertifikat som ska betala föreningens driftkostnader. På grund av den stora utbyggnaden av vindkraft i Sverige har tillgången på elcertifikat ökat dramatiskt. Det har resulterat i att priset på elcertifikat har gått från 186 kronor/MWh i januari 2019 till 46 kronor/MWh i början av juli 2019. Det innebär att föreningen (och alla andra sol- och vindföreningar eller andra anläggningar som har behov av intäkter från elcertifikat) måste få in intäkter på annat sätt. Då är ett medlemspris på elen en väg som styrelsen i Kalmarsund Sol har diskuterat.

Vad blir skillnaden för mig med ett elpris på 10-15 kronor?

Hör av dig till Kundcenter på 0480-45 11 45 så hjälper vi dig att beräkna skillnaden!

Så ni håller inte ert löfte om 0 kronor i 15 år?

Nej, 0 kronor gäller inte längre, vilket beror på den dramatiska nedgången i priset på elcertifikat.

Vem bestämmer att elpriset ska vara 10 eller 15 kronor/år och andel?

Det gör styrelsen i föreningen Kalmarsund Sol.

Är priset inklusive moms?

Nej, det är exklusive moms.

När införs prisändringen?

Under våren 2020.

När går etapp 3 på Törneby Solpark i drift?

Bygget av etapp tre pågår för fullt och beräknad överlåtelse till föreningen är i september.

När ska mina andelar betalas och kan jag göra en avbetalning?

Fakturan skickas i mitten av augusti med förfallodatum i mitten av september. Du kan delbetala dina andelar. Hör av dig till Kundcenter på 0480-45 11 45, så hjälper vi dig!

Vad är Solovindandelsföreningarna?

Nätverket bildades i juni 2019 av Dala Vindkraft, Kalmarsund vind och sol, Solivind, Telge Energi vind och Västanvind från Göteborg. Alla är ekonomiska föreningar med lång erfarenhet av andelsägd el. Tillsammans har vi drygt 10 000 andelsägare. Vi vill göra andelsägd el till ett enkelt sätt för alla privatpersoner utan egna tak att delta i energiomställningen. Vårt mål är att 250 000 hushåll ska vara andelsägare år 2025. Läs mer här!