Företagsledning

Behöver du komma i kontakt med vår VD eller är det någon annan med ledande befattning du söker? Här hittar du vår ledningsgrupp med telefonnummer och allt!

Anna Karlsson

VD
0480-451043

Staffan Larsson

Marknadschef
0480-451130

Maria Schwarz

Affärsstödschef
0480-451102

Mats Yngvesson

Produktionschef
0480-451059

Daniel Jedfelt

Distributionschef
0480-451074