Medlemsinformation

Här hittar du som medlem i Kalmarsund Sol allt du behöver veta om föreningen.

Överlåtelse av andelar

Här kan du överlåta andelar till någon annan.

Läs mer

Utträde ur föreningen

Här kan du sälja alla dina andelar och begära utträde ur föreningen.

Läs mer