Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Vår historia

Den 11 oktober 1862 tändes den första gatubelysningen med gas i Kalmar. Året därpå såg det företag som idag är Kalmar Energi dagens ljus. Kalmar Energi har sitt ursprung i Kalmar stads elektricitetsverk, som etablerades 1908. År 1973 blev det kommunalägt bolag.

Sedan 2005 när E.ON kom in i ägarbilden heter företaget Kalmar Energi, tidigare Graninge Småländsk Energi. Vår kraftvärmeanläggning Moskogen togs i drift 2009, där producerar vi el och värme från de småländska skogarna.

I juni 2016 startade elproduktionen på Nöbble Solpark. Solanläggningen ligger på ett kostall vid Nöbble gård i Rockneby norr om Kalmar. Solparken ägs till hälften av Kalmarsund Sol, Sveriges första solkooperativ. Den andra halvan ägs av sex lokala företag och organisationer. I november 2017 togs första etappen i Törneby Solpark, vid Kalmar Öland Airport, i drift och den andra etappen driftsattes i juni 2018.

Chatta med oss