Till innehållet

Effekttariff N4, säkring över 200 A

T.o.m. 30 juni 2023 Fr.o.m. 1 juli 2023
Fast avgift (kronor/år) 14 720  13 248
Abonnerad aktiv effekt (kronor/kW och år) 62 62
Effektavgift (kronor/kW och år) 580 580
Reaktiv effekt (kronor/kVAr och år) 207 207
Elöverföringsavgift, vinter (öre/kWh) 14,50 3,00
Elöverföringsavgift, övrig tid (öre/kWh) 10 2,10

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Elöverföringsavgiften
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energianvändning. Vid vinter eller övrig tid avses de tider som framgår under nedanstående information om abonnemangsavgift.

Abonnemangsavgiften
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Abonnemangsavgiften består av tre delar:

  • Fast avgift per anslutningspunkt, debiteras varje månad.
  • Avgift för abonnerad aktiv effekt per anslutningspunkt, debiteras varje månad. Den abonnerade effektens storlek anges i förväg, senast 31 december för påföljande år, och skall motsvara minst det under året högsta uppmätta värdet på timmedeleffekt. Den abonnerade effekten får inte överskridas av det högsta under året förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt. Om så sker debiteras den överuttagna effekten med dubbla avgiften för abonnerad effekt. För överuttag mindre än 10 procent av den abonnerade effekten, dock maximalt 100 kW, utgår ingen tilläggsavgift.
  • Effektavgift per anslutningspunkt, erlägges för medelvärdet av de två högsta timmedelvärdena uppmätta under skilda månader under vintertid.
    Som vintertid räknas måndag – fredag klockan 06:00-22:00 under perioden november – mars (5 månader), övrig tid är övrig tid. Angivna klockslag avser svensk normaltid.

Reaktivt effektuttag
Reaktiv effekt ingår i leveransen med upp till 50 procent av den högsta uttagna timmedeleffekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

Myndighetsavgifter

Nedanstående tre myndighetsavgifter ingår i den fasta avgiften i tabellen ovan:

Elsäkerhetsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten och är momsbefriad.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.

Nätövervakningsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Avtalsvillkor

Alla våra avtalsvillkor hittar du här.

När effekttariff tillämpas ska alltid ett individuellt avtal upprättas mellan kunden och Kalmar Energi Elnät AB.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt