Till innehållet

Sälj din överskottsel till oss

Om du är intresserad av att sälja din överskottsproduktion till oss så finns det lite att tänka på. Vi har försökt att samla den viktigaste informationen här nedan. Självklart hjälper vårt Kundcenter dig att teckna de avtal du behöver för att komma igång med din försäljning till oss. Tänk på att den som står som betalningsansvarig för elnätfakturan även är avtalstecknare.

Elhandelsavtal

Du behöver teckna ett elhandelsavtal för att få sälja din överskottsproduktion till oss. Elhandelsavtalet avser den del av din konsumtion som inte täcks av din egenproducerade el.

Avtal gällande köp av mikroproduktion, överskottsel

Avtalet avser den del som du inte själv konsumerar av din egenproducerade el, överskottsproduktion. Vår ersättning till dig är Spotpris enligt Nordpool spot.

Avtal gällande köp av elcertifikat

För att främja förnyelsebar energi tilldelas ett elcertifikat för varje producerad MWh (1 MWh är 1000 kWh). Du kan välja mellan att få ersättning för din nettoproduktion eller för all din produktion, som då behöver mätas. Kostnaden för en sådan mätare är cirka 6-8 000 kr. Du ansöker om att få tilldelning av elcertifikat hos Energimyndigheten och skaffar ett Cesar konto.

Du får även Skattereduktion

Den som är mikroproducent av förnybar el har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på elnätet, men högst så många kWh som tas ut från elnätet under året i samma anslutning. Dock maximalt 30 000 kWh per år.

Moms å den biten

Från och med 1 januari 2017 infördes en omsättningsgräns för moms. Ett av skälen till att införa en momsbefrielse var att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller. Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om din försäljning är högst 80 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår.

För att du ska kunna bli befriad, får din försäljning inte heller ha varit större än 80 000 kronor något av de två närmast före beskattningsåren. För fullständiga regler se www.skatteverket.se