Till innehållet

Miljövänlig uppvärmning

Symbol 100 procent förnybar värmeproduktion Kalmar Energi
Hållbarhet är grunden i vår verksamhet och i produktionen av fjärrvärme tar vi tillvara biobränslen från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Genom att producera både el och värme nyttjas energiinnehållet i bränslet bättre.

Nu kan vi redovisa hur mycket din fjärrvärme ger i utsläpp till luft. Det handlar om utsläpp från förbränning av bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen. Genom att använda återvunnen energi och förnybara bränslen till värmeproduktionen bidrar vi till minskat koldioxidutsläpp. Den lilla andel fossilt bränsle som används vid säsongsuppstart av anläggningen, samt vid onormala driftsituationer som exempelvis driftstörningar kompenserar vi för i form av att köpa utsläppsrätter. Våra fjärrvärmeleveranser är därmed 100% förnybara.

Vi erbjuder ett intyg, certifierad av tredje part, som visar att din fjärrvärme är 100% förnybar. Hör av dig till någon av våra säljare för mer information. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

Så redovisar vi miljövärdena

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Värmemarknadskommittén enats om hur man ska redovisa miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Detta för att våra kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra, öppet och gemensamt sätt.

Miljövärden 2023

Total primärenergifaktor 0,06
Total CO2 från förbränning 3,70g CO2 ekv/kWh
Total CO2 från transport och produktion av bränslen 5,65g CO2 ekv/kWh
Total andel fossilt 0%


Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt