Till innehållet

Effekttariff N3, högspänning

  T.o.m. 30 juni 2023  Fr.o.m. 1 juli 2023
Fast avgift (kronor/år) 27 200 24 480
Abonnerad aktiv effekt (kronor/kW och år) 52 52
Effektavgift (kronor/kW och år) 470 470
Reaktiv effekt (kronor/kVAr och år) 165 165
Elöverföringsavgift, vinter (öre/kWh) 9,50 2,00
Elöverföringsavgift, övrig tid (öre/kWh) 8,50 1,80

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Elöverföringsavgiften
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energianvändning. Vid vinter eller övrig tid avses de tider som framgår under nedanstående information om abonnemangsavgift.

Abonnemangsavgiften
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Abonnemangsavgiften består av tre delar:

  • Fast avgift per anslutningspunkt, debiteras varje månad.
  • Avgift för abonnerad aktiv effekt per anslutningspunkt, debiteras varje månad. Den abonnerade effektens storlek anges i förväg, senast 31 december för påföljande år, och skall motsvara minst det under året högsta uppmätta värdet på timmedeleffekt. Den abonnerade effekten får inte överskridas av det högsta under året förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt. Om det händer debiteras den överuttagna effekten med dubbla avgiften för abonnerad effekt. För överuttag mindre än 10 procent av den abonnerade effekten, dock maximalt 100 kW, utgår ingen tilläggsavgift.
  • Effektavgift per anslutningspunkt, erlägges för medelvärdet av de två högsta timmedelvärdena uppmätta under skilda månader under vintertid.
    Som vintertid räknas måndag – fredag klockan 06:00-22:00 under perioden november – mars (5 månader), övrig tid är övrig tid. Angivna klockslag avser svensk normaltid.

Reaktivt effektuttag
Reaktiv effekt ingår i leveransen med upp till 50 procent av den högsta uttagna timmedeleffekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

Myndighetsavgifter

Nedanstående tre myndighetsavgifter ingår i det fasta priset i tabellen ovan:

Elsäkerhetsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten och är momsbefriad.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.

Nätövervakningsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Avtalsvillkor

Hitta alla våra avtalsvillkor här.

När effekttariff tillämpas ska alltid ett individuellt avtal upprättas mellan kunden och Kalmar Energi Elnät AB.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt