Medlemsinformation

Årsredovisningar

Signerad Årsredovisning 2018

Överlåtelse av andelar

Här kan du överlåta andelar till någon annan.

Läs mer

Utträde ur föreningen

Här kan du sälja alla dina andelar och begära utträde ur föreningen.

Läs mer

Motion till föreningsstämman

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den siste februari inför ordinarie föreningsstämma.

Läs mer