Medlemsinformation

Medlemsinformation Kalmarsund Sol

Dagordning föreningsstämma 2020

Protokoll

Protokoll årsstämma Kalmarsund Sol  2020

Protokoll årsstämma Kalmarsund Sol 2019

Protokoll årsstämma Kalmarsund Sol 2018

Protokoll årsstämma Kalmarsund Sol 2017

Årsredovisningar

Signerad Årsredovisning 2019

Signerad Årsredovisning 2018

Signerad Årsredovisning 2017

Signerad Årsredovisning 2016

Stadgar

Stadgar Kalmarsund Sol

 

 

Överlåtelse av andelar

Här kan du överlåta andelar till någon annan.

Läs mer

Utträde ur föreningen

Här kan du sälja alla dina andelar och begära utträde ur föreningen.

Läs mer

Motion till föreningsstämman

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den siste februari inför ordinarie föreningsstämma.

Läs mer
Chatta med oss