Till innehållet

Viktigt att veta!

Det finns flera sätt för dig som solenergiproducent att tjäna pengar. Du kan till exempel sälja elöverskottet och handla med elcertifikat och ursprungsgarantier. Du kan också få bidrag till installationen och skattereduktioner.

Det gröna skatteavdraget

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det nya gröna skatteavdraget fungerar ungefär som ROT-avdraget, vilket innebär att du inte längre behöver söka bidrag från Naturvårdsverket i efterhand. Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Företaget du anlitat ansöker om utbetalning när arbetet är utfört och betalat, avdraget är alltså redan gjort när du får din faktura. Läs mer om hur det fungerar här!

Sälj överskottselen

Du kan sälja elen du inte själv använder. Om du inte gör något, blir köparen automatiskt det elbolag som du är kund hos i dag. Vi är alltid intresserade av att köpa solenergi. Så om du inte redan är kund hos oss skriver vi gärna ett avtal med dig. Vi betalar efter gällande spotpriser på elbörsen.

Få ersättning för nätnytta

Eftersom du tillför el i elnätet, avlastar du nätet och sänker elbolagets kostnader för transport av el. För det får du en ersättning av elbolaget. Ersättningen utbetalas automatiskt.

Handla med elcertifikat

För varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar kan du få ett elcertifikat. Certifikaten kan du sedan sälja. Köpare är oftast elleverantörer och andra som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. På energimyndigheten. se ansöker du om elcertifikat och kan läsa mer om hur handeln med certifikaten går till.

Handla med ursprungsgarantier

För varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar kan du få en ursprungsgaranti. Garantierna kan du sedan sälja. De köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer ifrån. På energimyndigheten. se ansöker du om ursprungsgarantier och kan läsa mer om hur handeln med garantierna går till.

Få skattereduktion

Du kan få en skattereduktion för all överskottsel som kommer från din produktion ut på elnätet. Läs mer på skatteverket.se.

Ansluta solceller i vårt nät – förlängda ledtider

I vissa fall behöver elnätet förstärkas för att solceller ska kunna anslutas med hela sin effekt. Om det behövs kommer framgå i de nätberäkningar som görs av oss vid föranmälan och det kommuniceras då till installatören. Hur en nätförstärkning kommer gå till är något som i de flesta fallen behöver utredas, planeras, beredas och sedan genomföras. Just nu har vi längre ledtider än normalt då anslutningarna har ökat mycket. Om nätet behöver förstärkas kommer vi informera er så fort planeringen är färdig och vi behöver då också involvera installatören som hanterar anslutningsärendet. Om nätet behöver förstärkas går det i en del fall att ansluta med delar av den angivna effekten redan innan förstärkningen är gjord.  Om ni får ett meddelande om nätförstärkning så bör ni höra med det företag som ni köpt solcellerna av om detta är en möjlig lösning för just er anläggning.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt