Till innehållet

Dina rättigheter

Ångerrätt

När du som konsument tecknar avtal via vår hemsida har du enligt Distansavtalslagen ångerrätt. Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar. Du kan göra det genom att kontakta kundcenter på 0480 – 45 11 45 eller använda denna standardblankett som Konsumentverket tagit fram: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Så här gör du om du inte är nöjd

Kontakta i första hand vårt kundcenter om du har klagomål. Om du inte är nöjd med det svar du får kan du skicka in en reklamation.

Andra organ för information och tvistlösning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå – www.energimarknadsbyran.se ger vägledning om hur du går vidare när du har en tvist med ett elnät- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Du kan också kontakta

Allmänna reklamationsnämnden – www.arn.se ARN, Box 174, 101 23 Stockholm
Energimarknadsinspektionen – www.ei.se
Konsumentverket – www.konsumentverket.se

Externa rådgivare

Om du vill ta din fråga vidare till en extern part så finns det ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

  • Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärmemarknaden. Energimarknadsbyrån kan vara bra att prata med om du inte är nöjd med ett beslut från Kalmar Energi.
  • Kommunala energi- och klimatrådgivare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Du kan också få svar på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. De hjälper även till att undersöka rimligheten i ett beslut från Kalmar Energi. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Kontakta vårt kundcenter om du vill få informationen hemskickad till dig med post.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt