Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Köpa vindandelar

Vindandelarna är för tillfället slutsålda! Kontakta Kundcenter för mer information, telefon 0480-45 11 45.

En andel motsvarar cirka 1 000 kWh. För den el som du använder betalar du endast 25 öre/kWh exklusive elcertifikat, skatt och moms.

Du kan köpa vindandelar till dig själv eller ge bort som gåva. Du kan köpa vindandelar som maximalt motsvarar 80 procent av din årsförbrukning. Teckna avtal gällande vindandelar direkt här nere på denna sida. Det går även bra att kontakta vårt Kundcenter.

Föreningen verkar för att alla som vill bli medlemmar ska få delta. Medlemskap kan förvärvas av fysiska personer, juridiska personer, föreningar eller församlingar som är elkonsumenter i Sverige. Kravet är att föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut följs samt att medlemmen minst köper en andel i föreningen.

För att kunna nyttja dina andelar behöver du teckna ett elhandelsavtal med Kalmar Energi för den del av din energianvändning som inte täcks av ditt andelsinnehav. Du kan nyttja dina vindandelar från och med startdatum för ditt elhandelsavtal.

Här kan du göra din intresseanmälan för att köpa vindandelar:

Ska du byta elhandelsleverantör till Kalmar Energi?

Tänk på nedan:

  • Från vilket datum du kan teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi? Kontrollera om du har ett befintligt elhandelsavtal med annan elleverantör och vilka villkor som gäller för uppsägning.
  • Vilket är ditt anläggnings- och områdesid? Du hittar uppgifterna på din elnätfaktura.
  • När vi fått in ditt avtal gällande vindandelar skickar vi en faktura som ska betalas inom 20 dagar. En administrativ engångsavgift avgift på 300 kronor tillkommer på fakturan.
  • Vid mottagen betalning skickar vi ett andelsbevis till dig, ett kvitto på att du är medlem i Kalmarsund Vind II.

Sälja vindandelar

Vill du sälja dina vindandelar? Du kan antingen sälja dem på den fria marknaden. Då ska du fylla i detta formulär kring överlåtelse. Annars kan du sälja tillbaka dina andelar till Kalmarsund Vind och då slår du helt enkelt en signal till kundcenter på 0480-45 11 45!

Chatta med oss