Köpa vindandelar

En andel motsvarar cirka 1 000 kWh. För den el som du använder betalar du endast 14 öre/kWh exklusive elcertifikat, skatt och moms. Du kan köpa vindandelar till dig själv eller ge bort som gåva. Du kan köpa vindandelar som maximalt motsvarar 80 procent av din årsförbrukning. En andel motsvarar 1000 kWh. Du betalar 14 öre/kWh exklusive skatter och moms för den el som du använder. Teckna avtal gällande vindandelar direkt här nere på denna sida. Det går även bra att kontakta vårt Kundcenter.

För att kunna nyttja dina andelar behöver du teckna ett elhandelsavtal med Kalmar Energi för den del av din energianvändning som inte täcks av ditt andelsinnehav. Du kan nyttja dina vindandelar från och med startdatum för ditt elhandelsavtal.

Om du ska byta elhandelsleverantör till Kalmar Energi är det bra att tänka på nedan:

  • Från vilket datum du kan teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi? Kontrollera om du har ett befintligt elhandelsavtal med annan elleverantör och vilka villkor som gäller för uppsägning.
  • Vilket är ditt anläggnings- och områdesid? Du hittar uppgifterna på din elnätfaktura.
  • När vi fått in ditt avtal gällande vindandelar skickar vi en faktura som ska betalas inom 10 dagar. En administrativ engångsavgift avgift på 300 kronor tillkommer på fakturan.
  • Vid mottagen betalning skickar vi ett andelsbevis till dig, ett kvitto på att du är medlem i Kalmarsund Vind II.