Till innehållet

Ordlista inom energi och elmarknad

Välkommen till vår ordlista!

Har du någonsin undrat vad ”spotpris” eller ”förnybar energi” egentligen innebär? Då har du kommit rätt. Vi har sammanställt en lättbegriplig ordlista för att hjälpa dig att förstå allt det snåriga som har med elmarknaden att göra. Oavsett om du är en nyfiken novis eller en vetgirig veteran inom energibranschen, kommer du att upptäcka nya termer och få en bättre förståelse för hur elmarknaden fungerar. Så sätt på dig din upptäckarkeps och låt oss tillsammans utforska elmarknadens spännande språk!

Ordlista

 • Andelsel – Det är en avtalsform där du köper andelar i en produktionsanläggning.
 • Anläggnings-id – Den individuella koden för din elanläggning. Den är till för att veta vilken anläggning som tillhör dig.
 • Anslutningsavgift – En anslutningsavgift betalar man för utrymmet i ett elnät. Vid en nyanslutning av lågspänningsabonnemang debiteras en anslutningsavgift.
 • Anvisat elhandelsföretag – Elhandelsföretaget som säljer el din el om du inte aktivt går in och väljer företag själv.
 • Effektavgift – En effekttariff som innehåller prisuppgifter upplyser kunderna om hur deras beteende påverkar framtida behov. Effektavgiften ska med lång sikt se till att elnätet används mer effektivt.
 • Effektbrist – Om behovet av el är större än den mängd el som kan produceras för tillfället. –
 • Effekt vs energi – Effekt är mängden energi som ett föremål använder. Det mäts i form av watt. Energi är summan av effekt och tid. Effekten berättar hur mycket energi ett föremål behöver.
 • Elcertifikat – Ett stöd för att gynna elproduktionen för förnybar el. Producerar du egen el kan du få ett certifikat för den förnybara el du själv producerar och säljer.
 • Elhandel – Elhandel är den elen som du använder dig av när du tänder en lampa hemma eller laddar telefonen.
 • Elmarknad – Den marknaden som är till för den handel som rör el. På marknaden enas köpare och säljare om priserna.
 • Elmätare – Med hjälp av en elmätare mäter man den förbrukade elen. Man mäter förbrukningen i kilowattimmar.
 • Elnät – Elnät är elledningarna som överför elen hela vägen till din fastighet. I Kalmar tätort är det Kalmar Energi Elnät som har monopol på överföringen av el. Det som man betalar för överföringen av el kallas för Elnätsavgift.
 • Elnätsbolag – Elnätsbolaget är de som äger ledningarna som elen transporteras i.
 • Elområde – Sverige är indelat i olika områden för elförbrukning och produktion. 2011 delades Sverige in i fyra områden. Priset på el kan variera i de fyra olika elområden som finns.
 • Elöverföring – Förflyttningen av el genom elnätet.
 • Elöverföringsavgift – Den rörliga summan av elnätsavgiften. Avgiften baseras på hur mycket energi du använder.
 • Energianvändning – Eller med andra ord energiförbrukning är den mängd energi som förbrukas.
 • Energiskatt – I Sverige skattar man på all elektisk kraft som förbrukas i Sverige.
 • Energisystem – Ett energisystem är ett begrepp för ordet energicykel. I ett energisystem ingår produktion, distribution och användning av energi.
 • Flödesavgift – Grundavgiften per kubikmeter fjärrvärmevatten. Meningen med en flödesavgift är att det skiljer sig mellan anläggningar och hur mycket fjärrvärmeflöde de behövs för att få ut samma värmemängd.
 • Förnybar energi – Energikällor som är förnybara är energikällor som förnya sig själv och inte kan ta slut. Ett exempel på detta är sol, vind och vatten.
 • Kilowatt (kW) – En enhet för effekt som används i större volymer, precis som med gram eller kilogram. 1000 W är lika med 1 kW.
 • Kilowattimme (kWh) – En enhet för energi i tid. Det är mängden energi som du förbrukar under en viss tidperiod. Tiden mäts i timmar (h). KWh är den vanligaste enheten på din elfaktura – mängden energi som ett hushåll gjort av med under en viss period. 1000 kW är lika med 1 kWh.
 • Microproducenter / elproducent – En microproducent är någon som privat producerar el på sin egendom och sedan säljer överskottet som inte används.
 • Nord Pool – Börsmarknaden för el i Norden. Elproducenter och leverantörer diskuterar om vad elen är värd just nu. De priserna som finns på marknaden är de som styr vad kunderna betalar för.
 • Nätförlust / Överföringsförluster – När elen förs igenom elnätet värms ledningarna och transformatorerna upp och den värmen som uppstår blir en förlust. Till exempel när ett eluttag blir varmt när du sätter i en kontakt. Detta betyder att det ”läcker” ut el ur eluttaget vilket resulterar i en förlust.
 • Nätnytta – Att man avlastar elnätet vid egen producering av el. Att den elen du säljer på elnätet kommer att gå till dina grannar.
 • Premiärenergifaktor – Primärenergi är den energin som kommer från naturen det vill säga, sol, vatten, vind, kol och olja. Primärenergifaktorn är hur effektivt premiärenergin används innan energin kommer fram. Till exempel elen som ser till att du kan ladda telefonen.
 • Självförsörjande – Om du producerar din egen el och de du har producerat räcker till din egen förbrukning utan att du behöver köpa el räknas du som självförsörjande.
 • Spotpris – Det aktuella priset på el som bestäms genom utbud och efterfrågan på marknaden vid en given tidpunkt. Det är det pris som elbolag betalar för att köpa in elen, och fungerar som en riktpris för vad konsumenter kan förvänta sig att betala för elen. Spotpriset är dynamiskt och kan variera från timme till timme och dag till dag beroende på faktorer som produktionsnivå, efterfrågan, väder och tillgänglighet.
 • Säkring – En säkring är en anordning i det egna hemmet som är till för att förhindra överbelastning som i sin tur kan resultera i överhettning eller brand. Man kan också kalla en säkring för propp.
 • Termografering – Genom termografering kan du hitta läckor eller bristande isolering som kan leda till fuktskador eller dylikt. Med hjälp av termografering kan man upptäcka problem i tid.
 • Transformator – Ett elektroniskt element som omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer.
 • Watt (W) – En enhet för effekt som beskriver hur mycket energi som används för att utföra ett visst arbete. En TV kan till exempel ha en effekt på 100 W.
 • Överskottsel – När du som producerar egen el och de blir mer el än vad du själv använder blir det överskottsel. Detta kan du senare sälja vidare.
Hur fungerar elmarknaden?

Vår expert Caroline Kullman förklarar, läs artikeln här.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar om energi och elmarknad? Hör av dig till oss på telefon 0480-45 11 45 eller via e-post kundcenter@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt