Till innehållet

Frågor och svar

Intresset för vindandelar är just nu väldigt stort och för att köpa in sig i föreningen krävs det att en befintlig andelsägare väljer att sälja. För att anmäla intresse för andelar gör du det via intresseformuläret på denna sida.
Du kan köpa andelar i Kalmarsund Vind II som i KWh motsvarar 80% av din årsförbrukning, max 200 andelar per person. Om du är osäker på din årsförbrukning, kontakta din elnätsleverantör.
Just nu finns det inga andelar att köpa. När en befintlig andelsägare väljer att sälja sina andelar kommer köparen och säljaren själva överens om priset per andel. Föreningen kommer givetvis bidra med ett riktpris för andelen, men det är utbud och efterfrågan som styr.
Du betalar 25 öre/kWh exklusive moms i medlemspris till Kalmarsund Vind 2.
Ja du måste ha Kalmar Energi som elhandelsleverantör för att kunna nyttja dina vindandelar.
Som delägare i Kalmarsund Vind II får du din el ifrån vindkraftparken i Rockneby som består av fem vindkraftverk. Föreningen äger del av ett verk. Leveransen till våra medlemmar räknas ut som en %-sats av vindkraftparkens totala produktionen, alltså inte från ett specifikt verk. En medveten strategi ifall det verk som föreningen har del i producerar mindre än förväntat under en period.
Ja, du kan köpa fler vindandelar så länge du har utrymme för det! Du får max äga vindandelar som motsvarar 80 % av din förbrukning. 
Du har tre alternativ:

1. Sälja tillbaka andelarna till föreningen och anmäla utträde ur föreningen.
2. Anmäla både återförsäljning och medflytt av andelar. Det kan hända att du både behöver sälja av och flytta med andelar. Så kan bli fallet om du till exempel flyttar till en bostad med lägre förbrukning där du inte har utrymme för lika många andelar. Du får enbart äga andelar som motsvarar 80% av din förbrukning.
3. Anmäla medflytt, du tar med dig samtliga andelar till ny adress.

Obs! Punkt 2 och 3 medför att du behöver teckna ett elhandelsavtal med Kalmar Energi gällande din nya adress.  Det är viktigt att du tecknar elhandelsavtal med Kalmar Energi samtidigt som du anmäler inflyttningsdag till din nätägare för att garanterat få nyttja dina vindandelar från start.
Ja, det går bra! Om du står som ägare till dina andelar och som nätägare för den bostad du vill flytta andelar till.  Glöm inte att teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning för den bostad du vill flytta andelarna till. Du kan nyttja andelarna för din nya bostad from avtalsstart för ditt elhandelsavtal.
Dina andelar är en tillgång och tillfaller dödsboet. Den som ärver dina vindandelar ansöker om medlemskap i föreningen. Detta görs genom formuläret överlåtelse.
Ja, det kan du göra. Du kan säja din andelar till privatperson eller företag. Den nya medlemmen måste teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi. När försäljningen är gjord mellan båda parter ansöker ni om överlåtelse. Kundcenter kan hjälpa till att hitta en köpare till dina andelar. Kontakta oss via 0480 45 11 45 eller kundcenter@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt