Frågor och svar

Hur tecknar jag andelar?

Det finns två tillvägagångssätt.

1. Direkt på denna hemsida under "Köpa Vindandelar".
2. Kontakt med Kalmar Energis kundcenter 0480-451145 för personlig service.

Hur många andelar kan jag köpa?

Du kan köpa andelar i Kalmarsund Vind II som i KWh motsvarar 80% av din årsförbrukning, max 200 andelar per person. Om du är osäker på din årsförbrukning, kontakta din elnätsleverantör.

Vad kostar en vindandel?

Kontakta Kalmar Energis kundcenter 0480-45 11 45 för aktuellt pris.

Vad får jag betalar jag för vindelen?

Du betalar 24 öre exklusive skatt och moms till Kalmarsund Vind II för varje kWh som du använder.

Måste jag ha Kalmar Energi som elhandelsleverantör?

Ja du måste ha Kalmar Energi som elhandelsleverantör för att kunna nyttja dina vindandelar.

Från vilket vindkraftverk får jag min el?

Som delägare i Kalmarsund Vind II får du din el ifrån vindkraftparken i Rockneby som består av fem vindkraftverk. Föreningen äger del av ett verk. Leveransen till våra medlemmar räknas ut som en %-sats av vindkraftparkens totala produktionen, alltså inte från ett specifikt verk. En medveten strategi ifall det verk som föreningen har del i producerar mindre än förväntat under en period.

Jag äger redan vindandelar, kan jag köpa fler?

Ja, du kan köpa fler vindandelar så länge du har utrymme för det! Du får max äga vindandelar som motsvarar 80 % av din förbrukning. Om du har andelar i Kalmarsund Vind kan du självklart köpa vindandelar i Kalmarsund Vind II.

Vad händer om jag flyttar?

Du har tre alternativ:

1. Sälja tillbaka andelarna till föreningen och anmäla utträde ur föreningen.
2. Anmäla både återförsäljning och medflytt av andelar. Det kan hända att du både behöver sälja av och flytta med andelar. Så kan bli fallet om du till exempel flyttar till en bostad med lägre förbrukning där du inte har utrymme för lika många andelar. Du får enbart äga andelar som motsvarar 80% av din förbrukning.
3. Anmäla medflytt, du tar med dig samtliga andelar till ny adress.

Obs! Punkt 2 och 3 medför att du behöver teckna ett elhandelsavtal med Kalmar Energi gällande din nya adress.  Det är viktigt att du tecknar elhandelsavtal med Kalmar Energi samtidigt som du anmäler inflyttningsdag till din nätägare för att garanterat få nyttja dina vindandelar från start.

Kan jag flytta andelar från huset till exempelvis sommarstugan?

Ja, det går bra! Om du står som ägare till dina andelar och som nätägare för den bostad du vill flytta andelar till.  Glöm inte att teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning för den bostad du vill flytta andelarna till. Du kan nyttja andelarna för din nya bostad from avtalsstart för ditt elhandelsavtal.

Vad händer om jag avlider?

Dina andelar är en tillgång och tillfaller dödsboet. Den som ärver dina vindandelar ansöker om medlemskap i föreningen. Detta görs genom formuläret överlåtelse.

Kan jag sälja mina andelar?

Ja, det kan du göra. Du kan säja din andelar till privatperson eller företag. Den nya medlemmen måste teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi. När försäljningen är gjord mellan båda parter ansöker ni om överlåtelse.
Chatta med oss