Till innehållet

Statistik för Kalmarsund Sol

Vi vill att du som andelsägare ska känna att du har full koll på hur solens strålar förvandlas till avdrag på din faktura. Därför presenterar vi nedan hur mycket solparken har producerat varje månad, och därmed hur mycket i tilldelning du som andelsägare har rätt till.

Det finns idag totalt 9 750 andelar i Kalmarsund Sol. Detta innefattar både Nöbble och samtliga etapper i Törneby. Kalmarsund Sol Ekonomisk Förening äger en procentandel av parkerna. Exakt hur stor andel som Kalmarsund Sol äger redovisas nedan. För att räkna ut tilldelning per andel dividerar vi Kalmarsund Sols produktion med 9 750.

Kalmarsund Sols andel:

  • Nöbble: 47,65%
  • Törneby 1 och 2: 18,543%
  • Törneby 3 och 4: 27,646%