Till innehållet

Solenergi – En redigt bra affär för ditt företag!

Solenergi – En redigt bra affär för ditt företag!

Förändra världen från Kalmar

För Kalmar Energi är hållbarhetsfrågor en integrerad del i den dagliga verksamheten. Genom att aktivt bidra till att skapa de lokala och regionala förutsättningarna för hållbar utveckling vill Kalmar Energi inspirera andra och visa på att hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand.

Det finns mycket att vinna på att satsa på hållbar och innovativ affärsutveckling. Våra affärsupplägg för solinvesteringar är några exempel på hur din verksamhet kan bidra till en hållbar utveckling och samtidigt vara en lönsam affär för din verksamhet och inte minst ett mervärde för dina kunder.  Vi inser att behoven varierar, därför har vi olika affärsupplägg. Du kan exempelvis köpa andelar i solparken och bli medlem i föreningen Kalmarsund sol, eller göra en lite större investering och bli vad vi kallar direktägare i våra solparker. Ditt behov avgör!

Låt dig gärna inspireras av våra goda exempel här till vänster. De är bra exempel på innovativa och hållbara affärsmodeller, med lönsam hållbarhet i fokus.

 

Ikon sol och solceller

Många fördelar att äga solenergi från Kalmar Energi genom ditt företag!

– Du äger en del av Törneby Solpark som en hållbar investering.
– Du kan använda din del för att försörja din verksamhet med förnybar energi.
– Din andel kan också ses som en prissäkring på elmarknaden.
– Du kan även distribuera energin vidare till dina kunder.
– Det är även ett bra sätt att ta ansvar för energiförsörjningen när du bygger nytt.

Ikon stabil kurva

Prissäkring

– Om elpriset går upp så ökar din elkostnad, men också din intäkt från solparken.
– Effektivt så fungerar det som en prissäkring för dig som andelsägare.

Ikon diagramkurva som pekar upp

Investera hållbart

– Ursprungsgarantier för solenergi, elcertifikat för förnybar el samt intäkter för din elproduktion är tre konkreta exempel på hur du kan tjäna på egen solenergi.
– Dessutom bidrar du till en omställning av energisystemet.

Ikon delning

Distribuera vidare

– Din elproduktionsintäkt blir ett avdrag på dina kunders elfaktura
– Du kan exempelvis distribuera till hyresgäster och elbilsköpare

Ikon hus

Du kan bli självförsörjande på din solel

– Genom att avstå från intäkter från ursprungsgarantier kan du tillgodoräkna dig helt ren solel rakt in i din egen verksamhet.
– Du blir då istället helt självförsörjande i samma grad.
– Våra säljare berättar mer om hur detta fungerar i praktiken när du hör av dig.

Ikon som visar ett hus, penna och solceller

Du tar ditt ansvar för en Kalmarregion helt fritt från fossila bränslen.

– Om du samtidigt bygger nytt eller expanderar dina verksamheter och köper en del av Törneby Solpark tillkommer ingen nettoförbrukning i elsystemet.

 

Vilket paket passar er?

Paket Small: 250 andelar á 100 kWh. Pris 285 000 kr
Köper ni 250 andelar så får ni dessutom vara med på bild i en av våra annonser.

Paket Medium. 500 andelar á 100 kWh. Pris 560 000 kr
Köper ni 500 andelar så lyfter vi fram er som ett helt case i en kampanj.

Paket Large. 1000 andelar á 100 kWh. Pris 1 110 000 kr.
Köper ni 1000 andelar så får ni vara med i Energirepublikens film tillsammans med de andra företagen som också gör det.

I samtliga paket ingår medlemskap i Törneby Solpark Drift Ekonomisk Förening. Medlemskapet ger dig tillgång till ett unikt nätverk tillsammans med andra delägare.

Chatta med oss