Till innehållet

Länkar

Connected Wind – Servar våra vindkraftverk i Vannborga

Energimyndigheten – Om vindkraft – Vindkraften är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och spelar en viktig roll i omställningen av energisystemet. På de här sidorna kan du läsa mer om Energimyndighetens uppdrag, forskningsläget, framtida utveckling med mera.

Eolus Vind – Driftar våra vindkraftverk i Rockneby

Nätverket för vindbruk – Det nationella nätverket för vindbruk sprider kunskap och information om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse. Nätverket grundades på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft.

Regionförbundet i Kalmar Län – Om NoOil – Kalmar Län vill vara en pionjärregion i arbetet med att reducera koldioxidutsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. Arbetet för en fossilbränslefri region 2030 samlas under begreppet NoOil och här kan ni läsa mer om målen och strategierna.

Svensk Vindenergi – Branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft- och förnybar energi.

Svensk Vindkraftförening – Svensk Vindkraftförening är en ideell organisation öppen för såväl privatpersoner som företag. Föreningen verkar i hela landet med syfte att främja vindkraftens utveckling.

Ola Bloggar – Ola Holgersson, tidigare styrelsemedlem i Kalmarsund Vind bloggar kring vindkraft.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt