Priser och villkor

Vi ger ett fast pris på 68 000 kr för en komplett installation inklusive anslutning. Du får 5 års garanti på installationen. Se vår prislista för 2017 här.

Intresseanmälan

Fjärrvärme

Typ av värme Lokalproducerad, ren fjärrvärme
Fast pris på installationen 68 000 kr (rotavdrag gäller)
Prismodell Fastpris i 1-3 år
Aktuell prisnivå Från 75,5 öre/kWh
Fast avgift 345 kr/månad
Bindningstid Tillsvidare
Uppsägningstid 3 månader
Serviceavtal Tillval om 99 kr/mån
Betalningsintervall Varannan månad
Betalningssätt E-faktura, e-postfaktura, autogiro, pappersfaktura

Du som har ett bostadshus med upp till och med två lägenheter kategoriseras som villakund. Samtliga priser är angivna inklusive moms.

Villkor & bestämmelser

Här hittar du dokument så som avtalsvillkor, tekniska bestämmelser samt elmontageanvisningar för fjärrvärmemätning.

Kostnadsjämförelse 2017

Allmänna Avtalsvillkor för konsument

Tekniska Bestämmelser

Fjärrvärmeinstallation motageanvisning el

Blankett Begäran om förhandling