Priser och villkor

Vi ger ett fast pris på 68 000 kronor för en komplett installation inklusive anslutning. Du får 5 års garanti på installationen. Se vår prislista för 2018.

Intresseanmälan

Fjärrvärme

Typ av värme Lokalproducerad, ren fjärrvärme
Fast pris på installationen 68 000 kronor (rotavdrag gäller)
Prismodell Fastpris i 1-3 år
Aktuell prisnivå Från 77,01 öre/kWh
Fast avgift 352 kronor/månad
Bindningstid Tillsvidare
Uppsägningstid 3 månader
Serviceavtal Tillval om 99 kr/mån
Betalningsintervall Varannan månad
Betalningssätt E-faktura, e-postfaktura, autogiro, pappersfaktura

Du som har ett bostadshus med upp till och med två lägenheter kategoriseras som villakund. Samtliga priser är angivna inklusive moms.

Villkor & bestämmelser

Här hittar du dokument så som avtalsvillkor, tekniska bestämmelser samt elmontageanvisningar för fjärrvärmemätning.

Kostnadsjämförelse 2018

Allmänna Avtalsvillkor för konsument

Tekniska Bestämmelser

Fjärrvärmeinstallation motageanvisning el

Blankett Begäran om förhandling