Till innehållet

Priser och villkor

Vi ger ett fast pris på 88 000 kronor för en komplett installation inklusive anslutning. Du får 5 års garanti på installationen. Under 2023 kommer priset på fjärrvärme i Kalmar att vara samma som under 2022. Se vår prislista för 2023.

Intresseanmälan

Fjärrvärme

Typ av värme Lokalproducerad, ren fjärrvärme
Fast pris på installationen 88 000 kronor (rotavdrag gäller)
Aktuell prisnivå 80,13 öre/kWh
Fast avgift 366 kronor/månad
Bindningstid Tillsvidare
Uppsägningstid 3 månader
Serviceavtal Tillval om 99 kr/mån
Betalningsintervall Månadsvis
Betalningssätt E-faktura, e-postfaktura, autogiro, pappersfaktura

Du som har ett bostadshus med upp till och med två lägenheter kategoriseras som villakund. Samtliga priser är angivna inklusive moms.

Oförändrade priser för fjärrvärme 2023

Under 2023 kommer priset på fjärrvärme i Kalmar att vara samma som under 2022.

Höga elpriser gynnar dig som fjärrvärmekund

Det pågår en energikris i Europa med höga och volatila energipriser. Samtidigt har vi börjat se en ökande inflationstrend. Hur kommer det sig då att Kalmar Energi inte höjer priset på fjärrvärme? Orsaken ligger i vår kraftvärme och elproduktion på Moskogen, där vi använder biobränsle i form av rester från skogsindustrin till att generera både värme och el. Med stigande elpriser har elen vi producerar ökat i värde och den intäkten gör att vi klarar att lämna fjärrvärmepriset oförändrat.

Vad händer med priset på sikt?

Parallellt med övriga priser så stiger priset på biobränsle kraftigt och den förhöjda elintäkten ser vi minska i våra prognoser. Osäkerheterna framåt är alltså stora. Kalmar Energi har som mål att säkra en stabil och långsiktig prisutveckling på fjärrvärme utan kraftiga slag. Den strategin innebär normalt en liten prisjustering varje år, och sannolikt är att vi återgår till det och justerar priset vid årsskiftet till 2024.

Spara på elen och var normalt sparsam med värmen!

För dig med fjärrvärme så har pågående energikris mindre påverkan. Din uppvärmning och ditt varmvatten från fjärrvärme kommer inte att bli dyrare än förra vintern. Däremot vill vi uppmana dig att försöka spara på din elanvändning. Du hittar mer information om energikrisen och elspartips på vår hemsida samt till exempel på energimyndigheten.se.
Varje kWh räknas!

Villkor & bestämmelser

Här hittar du dokument så som avtalsvillkor, tekniska bestämmelser samt elmontageanvisningar för fjärrvärmemätning.

Kostnadsjämförelse 2023

Allmänna Avtalsvillkor för konsument (rev2)

Tekniska Bestämmelser

Fjärrvärmeinstallation motageanvisning el

Blankett Begäran om förhandling