Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Avtalsvillkor

Kalmar Energis egna avtalsvillkor för elhandel

Villkor Elhandel

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för elhandel
Svensk Energi och Konsumentverket har kommit överens om Allmänna avtalsvillkor för elhandel och Särskilda villkor, som gäller när du inte aktivt valt ett elavtal utan blivit anvisad el.

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N

Särskilda avtalsvillkor EL 2012 N

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för elnät (lågspänning)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för elnät (högspänning)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H

Kalmar Energis avtalsvillkor för egenproducenter

Avtalsvillkor mikroproduktion näringsidkare

Tilläggsvillkor avseende produktionsabonnemang näringsidkare

Tilläggsvillkor avseende produktionsabonnemang 43,5 kW till och med 1 500 kW

Chatta med oss