Till innehållet

Laddning för fastigheten

Smidig laddning för fastigheten

Med den smarta laddlösning som vi erbjuder tillsammans med vår partner Mer får du som fastighetsägare en sömlös, framtidssäker och skalbar laddlösning. Hyresgäster och boende kan ladda enkelt både på fastighetens parkering och längs vägen i Mer´s publika laddnätverk. En flexibel betalningslösning där Mer kan ta hand om all administration, fakturering, löpande service och underhåll.

Kontakta oss

En framtidssäker laddlösning

Som fastighetsägare har du stor möjlighet att bidra till omställningen genom att erbjuda dina boende och hyresgäster laddning. Alla fastigheter har unika behov och förutsättningar. Nu har du möjlighet att installera en laddlösning i ert garage eller parkeringsplats utifrån just er situation.

Tillsammans med vår partner Med tar vi ett helhetsgrepp och levererar en helhetslösning som är rätt dimensionerad för er fastighet. Därefter tar Mer hand om drift och fakturering till hyresgäster och boende. Den framtidssäkrade laddlösningen kan sedan enkelt anpassas och skalas upp efter behov. Genom Naturvårdsverkets bidrag Ladda bilen, kan du få upp till 50% i bidrag, maximalt 15 000 kr per laddningspunkt, för att installera en laddlösning. Läs mer om bidraget Ladda bilen hos Naturvårdsverket.

Landskapsbild

Tryggt och kostnadseffektivt

Med Mer´s moderna laddboxar säkerställs den dynamiska lastbalanseringen och laddhastigheten justeras kontinuerligt efter tillgänglig kapacitet i byggnaden. Bilarna laddas så snabbt som möjligt utan att föreningen behöver betalaför extra kapacitet. Ni får en trygg anläggning med högsta möjliga driftsäkerhet, samtidigt som anläggningen är kostnadseffektiv.

Energirebell med flagga

Det ska vara enkelt

Det ska inte bara vara enkelt för de boende att ladda, det ska även vara enkelt för er att tillhandahålla rättvis laddning. När laddanläggningen är dimensionerad och laddboxarna är installerade, tar Mer hand om drift och fakturering.

Med den här laddlösningen blir kostnadsfördelningen rättvis. Hyresgästen får en egen faktura från Mer och betalar för sina egna elkostnader. Med den här flexibla lösningen kan även föreningen själv bestämma priset för laddning – med avräkning av laddkostnader som hanteras helt och hållet av Mer. Användaren kan även få laddhjälp dygnet runt.

Har du redan bestämt dig eller vill du veta mer?

Kontakta oss på telefon 0480-45 10 15 eller via e-post foretagsgruppen@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt