Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Återsälj av enstaka andelar

Kan jag sälja tillbaka enstaka vindandelar?

Ja, det kan du göra. Det finns två alternativ.
1. Du kan sälja tillbaka enstaka andelar till föreningen, både om du är medlem i Kalmarsund Vind eller Kalmarsund Vind II. Du får då köpebeloppet minus värdeminskning per andel du väljer att sälja tillbaka. För att sälja tillbaka enstaka andelar fyller du i formulär nedan.

2. Du kan också sälja andelar till vem du önskar förutsatt att personen/företaget har elabonnemang i Sverige. Du använder dig av formuläret överlåtelse. Både du och din köpare ska skriva under blanketten innan ni skickar in den. Köparen förbinder sig att följa föreningens stadgar samt teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning AB.

Återsälj av enstaka andelar

 

 

Chatta med oss