Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Hansa Trygg Bas

Vi rekommenderar vårt elavtal Hansa Trygg Bas till företag med en elförbrukning över 100 MWh/år.

Typ av el 100% förnybar
Prismodell Återkommande prissäkringar som ger ett stabilt och förutsägbart elpris.
Personlig kontakt Ingår
Aktuell prisnivå Fast påslag per kWh, kontakta oss för offert
Kostnad Månadsavgift: 40 kronor per anläggning
Avgift för tjänst: 100 kronor/månad
Uppföljning Regelbundna nyhetsbrev med information om marknadsutvecklingen
Avtalsform Tillsvidare
Uppsägningstid 3 månader före avtalets utgång

Vad innebär det?

  • Prissäkringar som är anpassade till varje kunds månadsprofil.
  • Prissäkringar som byggs upp över tid och ger 85 procent säkringsgrad med 36 månaders rullande säkringsfönster.
  • Anläggningar kan enkelt läggas till och dras ifrån avtalet.
  • Automatisk förlängning ger ett tryggt och stabilt elpris utan att regelbundet behöva teckna om fastprisavtal.
  • Endast 3 månaders uppsägningstid gör det snabbt att gå ur om avtalsformen inte uppfyller förväntningarna.

Är du intresserad?

Kontakta oss!
Chatta med oss