Till innehållet

Så behandlar vi dina personuppgifter!

Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation (GDPR), är en ny EU-förordning som gäller behandling av personuppgifter och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Den nya förordningen bidrar dels till att samma lagtext gäller i alla EU-länder och stärker dessutom medborgarnas integritetsskydd och rättigheter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är varje uppgift som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person, till exempel personnummer, namn och adress. Den nya Dataskyddsförordningen gör att du nu själv äger dina personuppgifter och att webbplatser, digitala tjänster och nätbutiker bara får låna dem efter ett uttryckligt medgivande från dig. Den största delen av Kalmar Energis behandling av personuppgifter grundar sig på olika former av avtal som rättslig grund.

Vilka rättigheter har du?

De stärkta rättigheterna i Dataskyddsförordningen innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi genomför ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss och vi tycker det är viktigt att du tar del av dem.

Läs vår integritetspolicy här

Mer information hos Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet övervakar att de som behandlar personuppgifter följer Dataskyddsförordningen och inte gör intrång i enskilda individers personliga integritet. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida kan du få mer information om vad Dataskyddsförordningen innebär.

Läs mer här

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt