Ansluta till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning. Här följer lite information om vad det kostar. Självklart är det bara att kontakta oss vid eventuella frågetecken, du hittar kontaktuppgifter här på sidan.

Med anslutningsavgiften betalar du för ett utrymme i elnätet. Anslutningsavgiften täcker kostnad för vårt befintliga elnät, serviskostnad (ledningen till huset) och eventuell kostnad för utbyggnad av vårt befintliga elnät. I detaljplanelagda områden tillämpas en av oss framtagen schablonavgift.

Vid övergång till högre mätar- eller servissäkring debiteras 450 kr per utökad ampere inklusive moms.

Vill du ansluta din Mikroproduktion till vårt elnät läs mer här.

Schablonavgifter för olika säkringsstorlekar

 SäkringAnslutningsavgift exkl momsAnslutningsavgift inkl moms
16-25 A13 000 kr16 250 kr
35 A18 600 kr23 250 kr

I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning enligt EI:s schablonmetod för anslutningar 16-25 ampere. Vid högre mätar- eller servissäkring debiteras faktisk kostnad, dock lägst enligt EI:s schablonmetod.

Vid tillfälliga anslutningar debiteras en minimiavgift per anslutning, minst 4 000 kronor inklusive. Anslutningsavgiften för byggkraft är som för övriga tillfälliga anslutningar, minst 4 000 kronor inklusive. Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift.