Ansluta till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning. Här följer lite information om vad det kostar. Självklart är det bara att kontakta oss vid eventuella frågetecken, du hittar kontaktuppgifter här på sidan.

Med anslutningsavgiften betalar du för ett utrymme i elnätet. Anslutningsavgiften täcker kostnad för vårt befintliga elnät, serviskostnad (ledningen till huset) och eventuell kostnad för utbyggnad av vårt befintliga elnät. I detaljplanelagda områden tillämpas en av oss framtagen schablonavgift.

Vid övergång till högre servissäkring debiteras 687,50 kronor/utökad ampere inklusive moms.

Vill du ansluta din mikroproduktion till vårt elnät läs mer här.

Schablonavgifter för olika säkringsstorlekar

 SäkringAnslutningsavgift exklusive momsAnslutningsavgift inklusive moms
16-25 A22 100 kronor27 625 kronor
35 A28 250 kronor35 313 kronor

I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning enligt EIs schablonmetod för anslutningar 16-25 ampere. Vid högre servissäkring debiteras faktisk kostnad, dock lägst enligt EIs schablonmetod.

Vid tillfälliga anslutningar debiteras en minimiavgift per anslutning, minst 4 125 kronor inklusive moms. Anslutningsavgiften för byggkraft är som för övriga tillfälliga anslutningar, minst 4 125 kronor inklusive moms.