Ansluta till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning. Här följer lite information om vad det kostar. Självklart är det bara att kontakta oss vid eventuella frågetecken, du hittar kontaktuppgifter här på sidan.

Med anslutningsavgiften betalar du för ett utrymme i elnätet. Anslutningsavgiften täcker kostnad för vårt befintliga elnät, serviskostnad (ledningen till huset) och eventuell kostnad för utbyggnad av vårt befintliga elnät. I detaljplanelagda områden tillämpas en av oss framtagen schablonavgift.

Vid övergång till högre mätar- eller servissäkring debiteras 450 kronor/utökad ampere inklusive moms.

Vill du ansluta din mikroproduktion till vårt elnät läs mer här.

Ny prislista från och med 1 april 2019

Det här är inget aprilskämt, men från och med den 1 april 2019 kommer vi att införa nya priser på anslutningar till elnätet. Det är väldigt länge sedan vi gjorde en översyn av anslutningspriserna. Elnätet är en gemensam resurs som vi behöver hushålla med. Vi vill att så många som möjligt ska kunna få ladda sin elbil och ansluta sina solceller, utan att det blir höga kostnader för utbyggnad av elnätet. I Kalmars elnät finns det för det mesta plats för nya anslutningar, och vi vill att priserna på ett bättre sätt ska spegla det faktiska värdet och styra till att rätt storlek på anslutningen väljs.

Offerter skrivna innan de nya priserna börjar gälla är giltiga även efter prisändringen. Vill du ha en offert utifrån nuvarande prislista måste din elinstallatör göra en komplett föranmälan. Därefter skriver vi en offert. Om elinstallatören gör ändringar i föranmälan (till exempel ändrad säkringsstorlek, fakturamottagare, organisationsnummer) får du en ny offert med det för den tiden gällande priset.

Schablonavgifter för olika säkringsstorlekar gäller till och med 29 mars 2019

 SäkringAnslutningsavgift exklusive momsAnslutningsavgift inklusive moms
16-25 A13 000 kronor16 250 kronor
35 A18 600 kronor23 250 kronor

I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning enligt EIs schablonmetod för anslutningar 16-25 ampere. Vid högre mätar- eller servissäkring debiteras faktisk kostnad, dock lägst enligt EIs schablonmetod.

Vid tillfälliga anslutningar debiteras en minimiavgift per anslutning, minst 4 000 kronor inklusive moms. Anslutningsavgiften för byggkraft är som för övriga tillfälliga anslutningar, minst 4 000 kronor inklusive moms. Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift.