Till innehållet

Anvisningsavtal

När du flyttar in i nytt hem eller till ny lokal där vi är anvisad leverantör får du ett så kallat Anvisningsavtal. Det är ett stabilt pris som inte påverkas av tillfälliga prisförändringar på marknaden, men som ofta är ganska högt. Därför kan du spara pengar på att välja något av våra avtal.

Anvisningspris

Elpris (exklusive moms) Moms Summa 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
63,92 öre/kWh 25 % 79,90 öre/kWh 109,90 öre/kWh 91,90 öre/kWh 82,90 öre/kWh

En fast månatlig avgift på 50 kronor inklusive moms tillkommer för samtliga avtalsformer. Priserna i tabellen är angivna inklusive moms, förutom där annat anges. I jämförelsepriset ingår elcertifikatsavgift, fast avgift och moms.

Vi sänker anvisningspriset från 1 juli 2020!

På grund av sjunkande elpriser på marknaden, som bland annat påverkas av den goda tillgången på vatten i magasinen, sänker Kalmar Energi Försäljning AB från och med den 1 juli anvisningspriset. Priset sänks från 99,88 öre (inkl. moms) per kWh till 79,90 öre (inkl. moms) per kWh. För en kund med 2000 kWh som årsanvändning innebär det cirka 33 kronor mindre i månaden.

Inget Anvisningsavtal om du gjort ett val

Är du kund hos oss och en gång har valt ett elhandelsavtal med oss så får du aldrig Anvisningsavtal, även om ditt avtal löper ut och du inte gör något. Istället förlängs din befintliga avtalsform ett år.

Chatta med oss