Anvisningsavtal

När du flyttar in i nytt hem eller till ny lokal där vi är anvisad leverantör får du ett så kallat Anvisningsavtal. Det är ett stabilt pris som inte påverkas av tillfälliga prisförändringar på marknaden, men som ofta är ganska högt. Därför kan du spara pengar på att välja något av våra avtal.

Anvisningspris

Elpris (exklusive moms) Moms Summa 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
59,90 öre/kWh 25 % 74,88 öre/kWh 98,63 öre/kWh 84,38 öre/kWh 77,26 öre/kWh

Årsavgift tillkommer på 475 kronor inklusive moms. Priserna i tabellen är angivna inklusive moms, förutom där annat anges.

Inget Anvisningsavtal om du gjort ett val

Är du kund hos oss och en gång har valt ett elhandelsavtal med oss så får du aldrig Anvisningsavtal, även om ditt avtal löper ut och du inte gör något. Istället förlängs din befintliga avtalsform ett år.