Till innehållet

Anvisningsavtal

När du flyttar in i nytt hem eller till ny lokal där vi är anvisad leverantör får du ett så kallat anvisningsavtal. Det är ett stabilt pris som inte påverkas av tillfälliga prisförändringar på marknaden, men som ofta är ganska högt. Därför kan du spara pengar på att välja något av våra avtal:

Vi höjer anvisningspriset från och med den 1 augusti 2021!

Den 1 augusti 2021 höjer vi elpriset för kunder med anvisningsavtal från 79,90 öre/kWh (exklusive moms) till 99,88 öre/kWh (inklusive moms). Det beror på de ökande priserna på elmarknaden och att elen därför kostar mer för oss att köpa in. Det innebär en ökad kostnad på cirka 33 kronor per månad om du har en årsanvändning av el på cirka 2 000 kWh. Läs mer om vad som styr elpriset här.

Anvisningspris till och med den 31 juli 2021

Elpris (exklusive moms) Moms Elpris (inklusive moms) 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
63,92 öre/kWh 25 % 79,90 öre/kWh 109,90 öre/kWh 91,90 öre/kWh 82,90 öre/kWh

Anvisningspris från och med den 1 augusti 2021

Elpris (exklusive moms) Moms Elpris (inklusive moms) 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
79,90 öre/kWh 25 % 99,88 öre/kWh 129,88 öre/kWh 111,88 öre/kWh 102,88 öre/kWh

En fast månatlig avgift på 50 kronor inklusive moms tillkommer för samtliga avtalsformer. I jämförelsepriset ingår elcertifikatsavgift, fast avgift och moms.

Inget anvisningsavtal om du gjort ett val

Är du kund hos oss och en gång har valt ett elhandelsavtal får du aldrig anvisningsavtal, även om ditt avtal löper ut och du inte gör något. Istället förlängs din befintliga avtalsform ett år.

Chatta med oss