Till innehållet

Ersättning för nätnytta

I och med att du tillför produktion till vårt elnät minskar vår kostnad för att överföra el. Du får därför ersättning från oss för den el som din produktionsanläggning levererar ut på elnätet.

Från och med 1 juli 2024 ändrar vi prismodell. Vi går från en fast ersättning per kWh till att basera nätnyttan på marknadspriset på el. Den blir spotprisbaserad och kommer alltså att variera från månad till månad. Det innebär att när elpriset är högre kommer nätnyttan att vara högre och motsatt vid lägre elpriser. Från och med den 1 juli 2024 består nätnyttan av:

  • Fast del per kWh
  • Rörlig del per kWh, som vi sätter utifrån spotpriset på elbörsen Nord Pool

Hur räknar vi ut nätnyttan från och med den 1 juli 2024?

Fast del + rörlig del x medelpriset (det sammanvägda elpriset av alla timmarna under månaden)

Vad innebär det här för dig?

När det sammanvägda elpriset är:

  • 50 öre per kWh blir nätnyttan 7,3 öre per kWh exklusive moms (9,1 öre per kWh inklusive moms).
  • 1 krona per kWh blir nätnyttan 10,1 öre per kWh exklusive moms (12,6 öre per kWh inklusive moms).

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt