Till innehållet

Ersättning för nätnytta

Anslutningsavgift

I de flesta fall är din anslutning tillräcklig och då betalar du ingen anslutningsavgift för din mikroproduktionsanläggning. När din elektriker anmäler att du är intresserad av att uppföra en mikroproduktionsanläggning i vårt elnät tar vi reda på om din anslutning kan användas som den är eller om det behövs förstärkning. Vid förstärkning tillkommer en extra avgift.

Våra elmätare kan i de flesta fall användas för att mäta el i båda riktningarna, både in- och utmatning. Om inte byter vi kostnadsfritt ut din elmätare.

Ersättning för nätnytta

I och med att du tillför produktion till vårt elnät minskar vår kostnad för att överföra el och du får då ersätts utav oss för den el som din produktionsanläggning levererar ut på elnätet. Ersättningen från 1 juli 2023 är 5 öre per kWh inklusive moms (4 öre per kWh exklusive moms). Fram till 1 juli är ersättningen 2,8 öre per kWh inklusive moms (2,3 öre per kWh exklusive moms).

När det gäller produktioner från 43,5 kW till 1 500 kW tillkommer en mätavgift på 600 kronor per år.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt