Till innehållet

Ansluta till elnätet

Om ni bygger nytt eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver en beställning av ny elanslutning göras. Här följer lite information om vad det kostar. Självklart är det bara att kontakta oss vid eventuella frågetecken, ni hittar kontaktuppgifter på den här sidan. Med anslutningsavgiften betalar ni för ett utrymme i elnätet. Anslutningsavgiften täcker kostnad för vårt befintliga elnät, serviskostnad (ledningen till huset) och eventuell kostnad för utbyggnad av vårt befintliga elnät.

Vill ni ansluta er produktionsanläggning till vårt elnät? Läs mer här.

Avgifter för anslutning

Nedan ser du avgifterna för anslutningar 16 – 25 A. Anslutningar 35 A och uppåt offereras.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Anslutningsavgift exklusive moms
0–200 meter 40 000 kronor
200–600 meter 40 000 kr + 342 kr/meter
600–1 200 meter 176 800 kr + 810 kr/meter
1 200–1 800 meter 662 800 kr + 475 kr/meter

Priserna gäller fr. o. m. 2024-01-01 och är i enlighet med EI:s schablonmetod som årligen revideras.

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Flerbostadshus

I flerbostadshus tillkommer en avgift på 1 750 kronor/abonnemang exklusive moms utöver fastighetsabonnemanget.

Byggkraft och tillfälliga anslutningar

Vid tillfälliga anslutningar och byggkrafter debiteras en minimiavgift per anslutning.

 Storlek Pris exklusive moms* Pris inklusive moms*
≤ 50 A 3 300 kr 4 125 kronor
63-200 A 4 100 kr 5 125 kronor
> 200 A 5 200 kr 6 500 kronor

* För anslutningar där extra åtgärder krävs i form av kabel, schakt eller dylikt tillkommer dessa kostnader.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt