Ansluta till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning. Här följer lite information om vad det kostar. Självklart är det bara att kontakta oss vid eventuella frågetecken, du hittar kontaktuppgifter på den här sidan. Med anslutningsavgiften betalar du för ett utrymme i elnätet. Anslutningsavgiften täcker kostnad för vårt befintliga elnät, serviskostnad (ledningen till huset) och eventuell kostnad för utbyggnad av vårt befintliga elnät. I detaljplanelagda områden tillämpas en schablonavgift. Vid övergång till högre mätar- eller servissäkring debiteras 360 kronor/utökad ampere exklusive moms.

Vill du ansluta din produktionsanläggning till vårt elnät? Läs mer här.

Ny prislista från och med 1 april 2019

Det här är inget aprilskämt, men från och med den 1 april 2019 inför vi nya priser på anslutningar till elnätet. Det är väldigt länge sedan vi gjorde en översyn av anslutningspriserna. Elnätet är en gemensam resurs som vi behöver hushålla med. Vi vill att så många som möjligt ska kunna få ladda sin elbil och ansluta sina solceller, utan att det blir höga kostnader för utbyggnad av elnätet. I Kalmars elnät finns det för det mesta plats för nya anslutningar, och vi vill att priserna på ett bättre sätt ska spegla det faktiska värdet och styra till att rätt storlek på anslutningen väljs.

Offerter skrivna innan de nya priserna börjar gälla är giltiga även efter prisändringen. Vill du ha en offert utifrån nuvarande prislista måste din elinstallatör göra en komplett föranmälan. Därefter skriver vi en offert. Om elinstallatören gör ändringar i föranmälan (till exempel ändrad säkringsstorlek, fakturamottagare, organisationsnummer) får du en ny offert med det för den tiden gällande priset.

Schablonavgifter för olika säkringsstorlekar gäller till och med 29 mars 2019

 SäkringAnslutningsavgift exklusive momsAnslutningsavgift inklusive moms
16-25 A13 000 kronor16 250 kronor
35 A18 600 kronor23 250 kronor
50 A24 000 kronor30 000 kronor
63 A28 680 kronor35 850 kronor
80 A34 800 kronor43 500 kronor
100 A42 000 kronor52 500 kronor
125 A51 000 kronor63 750 kronor
160 A63 600 kronor79 500 kronor
200 A78 000 kronor97 500 kronor

I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning enligt EIs schablonmetod för anslutningar 16-25 ampere. Vid högre mätar- eller servissäkring debiteras faktisk kostnad, dock lägst enligt EIs schablonmetod. Vid anslutningar över 200 A kontakta Kalmar Energi för offert.

Flerbostadshus

I flerbostadshus tillkommer en avgift på 1 750 kronor/abonnemang exklusive moms utöver fastighetsabonnemanget.

Byggkraft och tillfälliga anslutningar

Vid tillfälliga anslutningar och byggkrafter debiteras en minimiavgift per anslutning.

 StorlekPris exklusive moms*Pris inklusive moms*
< 50 A3 300 kr4 125 kronor
63-200 A4 100 kr5 125 kronor
> 200 A5 200 kr6 500 kronor

* För anslutningar där extra åtgärder krävs i form av kabel, schakt eller dylikt tillkommer dessa kostnader.