Ansluta till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning. Här följer lite information om vad det kostar. Självklart är det bara att kontakta oss vid eventuella frågetecken, du hittar kontaktuppgifter på den här sidan. Med anslutningsavgiften betalar du för ett utrymme i elnätet. Anslutningsavgiften täcker kostnad för vårt befintliga elnät, serviskostnad (ledningen till huset) och eventuell kostnad för utbyggnad av vårt befintliga elnät. I detaljplanelagda områden tillämpas en schablonavgift.

  • Vid övergång till högre servissäkring debiteras 550 kronor/utökad ampere exklusive moms.
  • Vid nyanslutning av lågspänningsabonnemang debiteras en anslutningsavgift i form av en engångsavgift på 9 000 kronor (8350 kronor för 16-25 Ampere) samt 550 kronor exklusive moms per Ampere. Nedan priser är inkluderade med schablonavgiften.

Vill du ansluta din produktionsanläggning till vårt elnät? Läs mer här.

Schablonavgifter för olika säkringsstorlekar

 SäkringAnslutningsavgift exklusive momsAnslutningsavgift inklusive moms
16-25 A22 100 kronor27 625 kronor
35 A28 250 kronor35 313 kronor
50 A36 500 kronor45 625 kronor
63 A43 650 kronor54 563 kronor
80 A53 000 kronor66 250 kronor
100 A64 000 kronor80 000 kronor
125 A77 750 kronor97 188 kronor
160 A97 000 kronor121 250 kronor
200 A119 000 kronor148 750 kronor

I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning enligt EIs schablonmetod för anslutningar 16-25 ampere. Vid högre servissäkring debiteras faktisk kostnad, dock lägst enligt EIs schablonmetod.

Flerbostadshus

I flerbostadshus tillkommer en avgift på 1 750 kronor/abonnemang exklusive moms utöver fastighetsabonnemanget.

Byggkraft och tillfälliga anslutningar

Vid tillfälliga anslutningar och byggkrafter debiteras en minimiavgift per anslutning.

 StorlekPris exklusive moms*Pris inklusive moms*
≤ 50 A3 300 kr4 125 kronor
63-200 A4 100 kr5 125 kronor
> 200 A5 200 kr6 500 kronor

* För anslutningar där extra åtgärder krävs i form av kabel, schakt eller dylikt tillkommer dessa kostnader.

Chatta med oss