Till innehållet

Elmätare

Vi samlar in och mäter hur mycket el du använder och vi meddelar förbrukningen till din elleverantör. Numera får vi mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna.

Nya elmätare möjliggör driftsäkra elnät och smart styrning

Från hösten 2020 t.o.m. våren 2023 pågår mätarbyten i Kalmar. Det innebär att samtliga mätare kommer att bytas till moderna mätare som svarar upp till det ökade elbehovet. Läs mer om projektet här: https://kalmarenergi.se/matarbyte

  • De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det möjliggör mer dynamiska prismodeller och så kallad efterfrågeflexibilitet, där kunden kan styra sin elanvändning till de timmar då elnätet har lägre belastning och elen är billigare.
  • Elmätaren ger kunden direktåtkomst till sin mätdata.
  • Elmätarna kan mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikroproduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.
  • Elmätaren kommer också att kunna skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket kan hjälpa elnätsbolaget att snabbare åtgärda fel/avbrott i elnätet, och underlätta kommunikationen till kunderna.

 

Nya elmätaren
1. Display för mätdata. 2. Lysdiod för energipulser. 3. Lysdiod för kommunikationsstatus. 4. Tryckknapp för brytare. 5. Lysdiod för brytarstatus. 6. Tryckknapp för display. 7. HAN-port / lokalt gränssnitt.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt