Till innehållet

Elmätare

Vi samlar in och mäter hur mycket el du använder och vi meddelar förbrukningen till din elleverantör. Numera får vi mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna.

Nedan kan du ladda ned information om hur mätarna fungerar.

ME110 med mätare AEM Enerlux TLS

ME110 med mätare AEM Enerlux TLSNormalt visar displayen den totala energi som du har använt sedan mätaren installerades, omväxlande med segmenttest (av/på). Segmenttest (av/på) innebär att först slocknar displayen helt och därefter tänds samtliga segment. Genom att hålla den högra, röda knappen på mätarens front intryckt i ca 3 sekunder, kan man få displayen att visa en alternativ sekvens. Man ser då i tur och ordning:

  • Spänning på fas 1
  • Spänning på fas 2
  • Spänning på fas 3
  • Effektförbrukning på fas 1
  • Effektförbrukning på fas 2
  • Effektförbrukning på fas 3

För att återgå till normalläget hålls knappen återigen intryckt i ca 3 sekunder. Den vänstra knappen används av montören då mätenheten installeras.

ME122 med mätare Landis&Gyr

ME122 med mätare Landis&GyrDisplayen visar den totala energi som du har använt sedan mätaren installerades, omväxlande med segmenttest. Använd energi visas i cirka 30 sekunder, därefter segmenttest (alla segmenten i displayen är tända) i 2 sekunder, därefter förbrukad energi i ca 30 sekunder osv.

 

Chatta med oss