Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Elmätare

Vi samlar in och mäter hur mycket el du använder och vi meddelar förbrukningen till din elleverantör. Numera får vi mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna.

Nedan kan du ladda ned information om hur mätarna fungerar.

ME110 med mätare AEM Enerlux TLS

ME110 med mätare AEM Enerlux TLSNormalt visar displayen den totala energi som du har använt sedan mätaren installerades, omväxlande med segmenttest (av/på). Segmenttest (av/på) innebär att först slocknar displayen helt och därefter tänds samtliga segment. Genom att hålla den högra, röda knappen på mätarens front intryckt i ca 3 sekunder, kan man få displayen att visa en alternativ sekvens. Man ser då i tur och ordning:

  • Spänning på fas 1
  • Spänning på fas 2
  • Spänning på fas 3
  • Effektförbrukning på fas 1
  • Effektförbrukning på fas 2
  • Effektförbrukning på fas 3

För att återgå till normalläget hålls knappen återigen intryckt i ca 3 sekunder. Den vänstra knappen används av montören då mätenheten installeras.

ME122 med mätare Landis&Gyr

ME122 med mätare Landis&GyrDisplayen visar den totala energi som du har använt sedan mätaren installerades, omväxlande med segmenttest. Använd energi visas i cirka 30 sekunder, därefter segmenttest (alla segmenten i displayen är tända) i 2 sekunder, därefter förbrukad energi i ca 30 sekunder osv.

 

 

 

Nya elmätare möjliggör driftsäkra elnät och smart styrning

Från hösten 2020 t.o.m. våren 2023 pågår mätarbyten i Kalmar. Det innebär att samtliga mätare kommer att bytas till moderna mätare som svarar upp till det ökade elbehovet. Läs mer om projektet här: https://kalmarenergi.se/matarbyte

  • De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det möjliggör mer dynamiska prismodeller och så kallad efterfrågeflexibilitet, där kunden kan styra sin elanvändning till de timmar då elnätet har lägre belastning och elen är billigare.
  • Elmätaren ger kunden direktåtkomst till sin mätdata.
  • Elmätarna kan mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikroproduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.
  • Elmätaren kommer också att kunna skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket kan hjälpa elnätsbolaget att snabbare åtgärda fel/avbrott i elnätet, och underlätta kommunikationen till kunderna.

 

Nya elmätaren

1. Display för mätdata. 2. Lysdiod för energipulser. 3. Lysdiod för kommunikationsstatus. 4. Tryckknapp för brytare. 5. Lysdiod för brytarstatus. 6. Tryckknapp för display. 7. HAN-port / lokalt gränssnitt.

Chatta med oss