Kyla – naturlig svalka från Kalmarsund

Kyla – naturlig svalka från Kalmarsund

Fjärrkyla är ett effektivt, ekonomiskt och miljöriktigt sätt att kyla fastigheter och stora lokaler. Såväl nya som befintliga byggnader. Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Vi skickar kallt vatten till den fastighet som ska kylas. Många gånger kan vi använda naturlig kyla från Kalmarsund.

Var finns fjärrkyla?

Fjärrkyla finns i centrala Kalmar, på gamla industriområdet och Varvsholmen. Om din fastighet inte ligger i närheten kan en lokal kylproduktion ändå vara möjlig för att i framtiden anslutas till fjärrkylanätet. Ofta finns det möjlighet att göra samordningsvinster genom att ansluta fjärrkyla samtidigt med fjärrvärme och fiber.

Kontakta oss
EkonomisktKan ersätta flera små kylanläggningar
BekvämtVi tar hand som drift, rapportering och ser till att lagkrav följs
Renare fastighetSlipp buller och skrymmande utrustning
PrisKontakta oss för offert
Chatta med oss