Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Villkor

Här hittar du alla villkor och tekniska bestämmelser som gäller vid anslutning av Mikroproduktion.

Kalmar Energi Försäljning AB

Kalmar Energi Försäljnings avtalsvillkor köp av mikroproduktion

Kalmar Energi Elnät AB

Avtalsvillkor för produktionsanläggning med max 63A säkring

Tilläggsvillkor avseende produktionsabonnemang

Tekniska anvisningar anslutning till lågspänningsnätet

Chatta med oss