Till innehållet

Villkor

Här hittar du alla villkor och tekniska bestämmelser som gäller vid anslutning av Mikroproduktion.

Kalmar Energi Försäljning AB

Kalmar Energi Försäljnings avtalsvillkor köp av mikroproduktion

Kalmar Energi Elnät AB

Tilläggsvillkor avseende produktionsabonnemang

Tekniska anvisningar anslutning till lågspänningsnätet