Så funkar det

I kraftvärmeanläggningen Moskogen utanför Kalmar produceras både el och fjärrvärme i en och samma process, av skogsrester från de småländska skogarna. Det är betydligt mer effektivt än att producera de var för sig.

Smidigt och bekvämt till ditt hem

Fjärrvärme innebär att varmt vatten leds in i din fastighet via fjärrvärmerör i marken. Du får en liten fjärrvärmecentral som inte är större än ett badrumsskåp och kan hängas på väggen i din källare, garage eller i ditt grovkök. Fjärrvärmecentralen ger dig varmt vatten, både till hushållet och till dina element eller din golvvärme.

Två system

Fjärrvärmevattnet värmer upp husets eget värmesystem och tappvarmvattnet. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen, utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Så kommer fjärrvärmen till dig

I Kalmar, Lindsdal och Smedby kommer det varma vattnet till största del från Moskogens kraftvärmeanläggning som förbränner träbränslen. Under cirka två sommarmånader kommer värmen från vår panncentral Draken, som eldas med träpulver från lokal träindustri.

Det heta vattnet transporteras till huset i välisolerade rör, nedgrävda i marken. Vattentemperaturen från våra anläggningar är mellan 70 och 100° C, beroende på årstid och effektbehov. I marken finns två rör, ett med hett vatten och ett med avkylt vatten (framledning och returledning).

Bild på kraftvärmeanläggningen i Moskogen

Våra anläggningar

Läs mer om hur vår fjärrvärme produceras.

Läs mer
Bild på blå ballonger i solnedgång

Koppla in fjärrvärme

Är det svårt att skaffa fjärrvärme? Nej då, här kan du läsa om hur det går till!

Läs mer
Bild på småländsk skog

Miljövänlig uppvärmning

Visste du att fjärrvärme är ett klimatsmart alternativ? Om inte, kolla in det här!

Läs mer
Chatta med oss