Till innehållet

Medlemsinformation

Medlemskap i Kalmarsund Vind 2 kan beviljas till fysiska eller juridiska personer som är elkonsumenter i Sverige. Du blir medlem genom att köpa minst en vindandel.

Varje medlem har en röst i föreningen och ges möjlighet att aktivt delta i beslutsfattandet på föreningsstämman, som enligt föreningarnas stadgar hålls årligen senast den sista mars.

Föreningarnas målproduktion är 1 000 kWh per andel. Varje andel ger dig som medlem rätt att tillgodogöra dig vindenergi motsvarande andelens kvotdel av föreningens totala årsproduktion av el.

Du får max köpa andelar som motsvarar 80 procent av din elanvändning.

Kalmarsund Vind samarbetar sedan starten med Kalmar Energi, som har balansansvaret för samtliga våra medlemmar. Det innebär att du behöver vara elkund hos Kalmar Energi från det datum du blir medlem i Kalmarsund Vind 2.

Våra föreningar består både av privat- och företagskunder som av olika skäl har satsat på en investering i vindkraft. Vi är lite drygt 200 medlemmar som har verkat som oberoende elproducenter sen 2012.

Du som är intresserad av att bli medlem kan köpa andelar här: www.kalmarenergi.se/vind eller på den fria marknaden.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt