Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Medlemskap

Medlemskap i Kalmarsund Vind och Kalmarsund Vind II kan beviljas till fysiska eller juridiska personer som är elkonsumenter i Sverige. Du blir medlem genom att köpa minst en vindandel.

Varje medlem har en röst i föreningen och ges möjlighet att aktivt delta i beslutsfattandet på föreningsstämman, som enligt föreningarnas stadgar hålls årligen senast den sista mars.

Föreningarnas målproduktion är 1 000 kWh per andel. Varje andel ger dig som medlem rätt att tillgodogöra dig vindenergi motsvarande andelens kvotdel av föreningens totala årsproduktion av el.

Du får som medlem köpa så många andelar som motsvarar din elförbrukning. Då årsförbrukningen av el varierar från år till år rekommenderar vi att du inte köper mer än 80 % av din förbrukning.

Om en medlem äger fler andelar än vad som motsvarar din årsförbrukning debiteras medlemmen även för den vindkraft som den inte konsumerar. Priset som debiteras är föreningens aktuella pris på vindel.

Kalmarsund Vind samarbetar sedan starten med Kalmar Energi, som har balansansvaret för samtliga våra medlemmar. Det innebär att du behöver vara elkund hos Kalmar Energi från det datum du blir medlem i Kalmarsund Vind eller Kalmarsund Vind II.

Våra föreningar består både av privat- och företagskunder som av olika skäl har satsat på en investering i vindkraft. Vi är lite drygt 600 medlemmar som har verkat som oberoende elproducenter sen 2006.

Du som är intresserad av att bli medlem kan köpa andelar här: www.kalmarenergi.se/vind eller på den fria marknaden.

Chatta med oss