Till innehållet

Förklaring av avräkning

Till dig med andelar i Kalmarsund Sol eller Vind

Här ser du ett exempel som visar en andelsägare med andelar i Kalmarsund Vind 2. Nedanför bilden ser du en beskrivning av avräkningens olika delar. Samma princip gäller för dig som är andelsägare i Kalmarsund Sol.

  1. Din del av föreningens totala produktion för månaden. Den totala produktionen delat med totalt antal andelar i föreningen.
  2. Antal andelar.
  3. Din del av föreningens totala produktion för månaden omvandlat till kronor. Timproduktionen för avsedd månad för vindkraftverken multiplicerat med spotpriserna för avsedd månad. Exempelfakturan visar att produktionen är 70,1 kWh och avdraget -82,17 kr/st. Det medför att snittpriset för spotpriset under maj var 82,17/70,1=117 öre/kWh under de timmar föreningen producerade el.
  4. Medlemspris som ska täcka driftkostnader, till exempel försäkringar, service och underhåll, administrativa kostnader med mera. Nivån fastställs av styrelsen för föreningen.
  5. Priset du betalar till föreningen för månadens tilldelning. 0,25*70,1=17,52 kr.

Har du frågor?

Kontakta Kundcenter på telefon 0480 45 11 45