Till innehållet

Företagsägd solel

- Goda exempel!

 • Solel försörjer LW:s hyresgäster på Polhemsgatan

  Sedan i oktober förra året är en betydande andel av den el som används i LW fastigheters lokaler på Polhemsgatan producerad med egna solceller på taket. Solcellerna har LW Fastigheter köpt av Kalmar Energi och de två företagen har sett affären som ett pilotprojekt med syfte att lära sig mer.

  – Det är ingen jättestor anläggning, utan vi har använt 400 kvm av den lämpliga takytan för den här installationen. Ändå ger det en bra effekt säger Anders Jalmander från LW Fastigheter. Det är flera lokala företag som hyr lokaler av oss på Polhemsgatan. Bland hyresgästerna finns Sport Auto, Skötselbolaget, Balck Coffee, Swegon, Input och Ängöls bryggeri. Att vi tillverkar förnyelsebar solenergi på taket på fastigheten gör att våra kunders produkter blivit lite mer lokal-producerade nu, fortsätter Anders.

   

Skärvets äldreboende i Växjö

I Växjö bygger SKANSKA sitt grönaste projekt hittills. Äldreboendet Skärvet innebär startskottet för utvecklingen av den gröna stadsdelen Bäckaslöv. Elen till Skärvet kommer ifrån Törneby och SKANSKAS andelsägande motsvarar en produktion av 50 MWh/år. SKANSKA blir helt enkelt direktägare i Törneby Solpark och andelen följer med fastigheten vid senare försäljning. Byggnaden uppnår dessutom den högsta nivån Platinum enligt den internationella miljöcertifieringen LEED.

Äldreboendet kommer att få sin el från Törneby Solpark i Kalmar. Skanska köper alltså en andel motsvarande produktion om ca 50 MWh/år. Skanska blir på så vis direktägare i Törneby Solpark, där Skärvets äldreboende tilldelas andelen.

Smidiga lösningar som passar ditt företag
Skärvets äldreboende

Skanska: Skärvets äldreboende

Skanskas egna sida om Skärvet. Läs mer
Flera bra upplägg för alla företagstyper
 •  

  Vi kör fosilfritt hela vägen!

  Med vegetabilisk diesel i tanken var investeringen i Törneby en självklarhet. Hållbarhet är vägen fram för oss i transportbranschen!
  – Pierre & Malin Widén, Widéns Åkeri

Stockholm New

Tack vare Skanskas investering kan Kalmar Energi bygga andra etappen av Törneby Solpark i soliga Kalmar. Genom att behålla de elcertifikat anläggningen är berättigad till säkerställer vi ett reellt tillskott av ny förnybar el. Investeringen är ett led mot att uppfylla Skanskas högt ställda mål – att till år 2050 vara helt klimatneutrala.

Samarbetet med Skanska har resulterat i ett helt nytt innovativt och hållbart affärsupplägg. Det 20-åriga samarbetsavtalet mellan Skanska och Kalmar Energi är unikt. Avtalet säkerställer att lika mycket el som de aktuella byggnaderna använder kommer från helt nybyggda solpaneler i Törneby Solpark.

Det här är en milstolpe i vår utveckling av nya hållbara affärsmodeller. Avtalet omfattar solel under 20 år till ett värde av drygt 11 miljoner kronor.

Nyproducerat lägenhetshus

Skanska: Sthlm New 03

Skanskas egna sida kring sitt spännande projekt Sthlm New där Törneby levererar all el till etapp 3 Läs mer
 •  

  Vårt löfte: Enkelt att handla hållbart varje dag

  Ett solklart val. Som stolta delägare i Törneby Solpark i Kalmar driver vi vår butik
  med el hämtad från trakten. Allt för att bidra till ett hålbart samhälle!
  – Patrik Wiberg, Handlare Ica Maxi Kalmar

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt