Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

TIM-SPOT el – Smart och flexibel elanvändning

TIM-SPOT el – Smart och flexibel elanvändning

Timspot ikonTim-spot el passar dig som både kan och vill styra din elanvändning till tidpunkter då elen kostar som minst. För att få maximal nytta av avtalet bör du som kund vara påläst, för att kunna styra din elanvändning till tidpunkter när elen kostar mindre.

Elpriset styrs av utbud och efterfrågan och varierar därför över dygnet. Om natten när de flesta av oss sover, är elpriset ofta billigare, medan det är dyrare på morgonen och under dagen när vi är mer aktiva. Genom att välja när du dammsuger, tvättar eller laddar din elbil kan du därför spara pengar. Hur mycket pengar du faktiskt kan spara beror på i vilken utsträckning du kan styra din förbrukning. Uppskattningsvis kan en genomsnitts villa spara någon eller ett par hundralappar per månad med ett timpris och genom att aktivt ändra sin förbrukning. När elpriserna går upp finns det därför också en chans till att spara mer. För att kunna påverka din elräkning behöver du ha ett timprisavtal.

Tidigare läste elmätarna av förbrukningen en gång i månaden. Idag har mätarna blivit mer avancerade och kan hantera och lagra mer information. De flesta mätare kan därför hantera timvärden vilket gör att det numera går att betala för den specifika elen man gör av med varje enskild timme. Trots detta betalar de flesta med ett rörligt elavtal fortfarande ett medelpris för månaden. I framtiden kommer det bli ännu enklare att styra sin elanvändning och att spara både el och pengar. Med smart teknik och smarta apparater som själva kan styra sin förbrukning efter när elen är som billigast.

Ska jag ha timpris eller månadspris på el?

Är du beredd på att anpassa din elanvändning och har du en praktisk möjlighet att styra din förbrukning? Då har du också möjlighet att spara pengar med ett timprisavtal. Om du däremot vill kunna tvätta och ladda din bil när det passar dig, utan att tänka på elpriset så är det bättre att du behåller ditt månadspris, det vill säga vanlig rörlig el.

Teckna elavtal

Typ av el 100% förnybar
Prismodell Avräkning timme för timme
Aktuell prisnivå Se aktuella elpriser
Månadsavgift 50 kr
Bindningstid Tillsvidare
Förlängning Automatisk
Uppsägningstid 1 kalendermånad
Faktureringsintervall Månadsvis
Betalningssätt E-faktura, e-postfaktura, autogiro, pappersfaktura
- Ja. El är svårt att storskaligt lagra, så när efterfrågan på el ökar, ökar också behovet av att producera el med hjälp av kärnkraft, olja, gas och kol. Genom att sprida ut din elanvändning på dygnet minskar du belastningen på elnätet och möjliggör för en större andel förnybar el i norra Europas elnät.
- En förutsättning för att kunna teckna Tim-spot, är att du har en mätare som mäter din förbrukning timme för timme. Om du redan har en timavläst mätare, så sätter vi igång avtalet så snabbt som möjligt. Om du inte har det så ställer vi om mätaren/avläsningen. Bor du inte i vårt nätområde så skickar vi denna förfrågan till nätägaren. Totalt kan det ta upp till tre månader innan din mätare har ställts om och avtalet kan sättas igång. Under tiden vi ställer om kommer du att ha ett månadsavläst Rörligt elavtal.

- Ja. Det här avtalet är till för dig som gillar att ha koll på elmarknadens priser, är medveten om din elanvändning och har praktisk möjlighet att styra din elanvändning till tidpunkter när priset är som lägst. Du behöver vara påläst och löpande stämma av elpriserna på Nord Pool. Vanligvis passar det inte dig som bor i lägenhet eller dig som inte har möjlighet att styra elanvändningen. Om du inte vill tänka på elpriserna så rekommenderar vi något av våra andra avtal. Ring oss gärna så ger vi dig vägledning på telefon!
- Det rörliga elpriset baseras på föregående månads snittpris för elen i det elområde du tillhör. Med Tim-spot baseras istället din kostnad på det faktiska priset och den faktiska förbrukningen per timme, som varit under månaden.
Vill du byta till någon annan av våra avtalsformer kan du göra det vid närmaste månadsskifte.

Elen kostar mer när användningen är som störst

Under sen eftermiddag, när många kommer hem från jobbet, lagar mat och kör disk och tvätt, är elpriset oftast som högst. Det beror på tillgång och efterfrågan i elnätet.

Styr din elanvändning till natten

Elen är oftast billigare på natten. Om du till exempel har elbil, tvättmaskin och diskmaskin och kan styra om användningen till småtimmarna när efterfrågan på el är lägre, så kan du spara pengar.

Chatta med oss