Till innehållet

Bättre tillgång på dricksvatten med hjälp av IoT-teknik

När vi vrider på kranen förväntar vi oss en vattenstråle, men vattenbristen de senaste somrarna har visat att det inte är en självklarhet. Nu har Kalmar Energi och Kalmar Vatten drivit ett pilotprojekt tillsammans där IoT-teknik kan bidra till bättre vattenhushållning och tillgång på dricksvatten i framtiden.

Internet of Things, IoT, är en av de stora framtida möjligheterna i det allt mer digitaliserade samhället. Det är ett välkänt begrepp som används för uppkopplade saker som ger möjligheter till fjärrövervakning och fjärrstyrning av allt från hushållsmaskiner och tv-apparater till bilar och byggnader.

Sedan länge finns ett öppet fibernät som täcker stora delar av Kalmar. Under 2018 kompletterade Kalmar Energi det med ett trådlöst nät som kan ta emot och skicka signaler till tiotusentals sensorer. De kan mäta allt mellan himmel och jord, till exempel temperatur, fyllnadsgrad och närvaro.

Det trådlösa nätverket har skapat digitala möjligheter, men det är tillsammans med andra som Kalmar Energi kan hitta smarta användningsområden. Kalmar Energi har drivit projekt tillsammans med KSRR, Kalmar kommun och Linnéuniversitetet och förra året startade ett projekt med Kalmar Vatten.

Mer data för en billigare peng

I Kalmar kommun finns det 180 mil nergrävda vatten- och avloppsledningar och endast 200 mätpunkter.

– Vi har ett behov av att samla mer data för att ta reda på vad som händer i och omkring vårt ledningsnät, säger Alf Händevik, utredningsingenjör på Kalmar Vatten.

Idag använder Kalmar Vatten sensorer som inte är uppkopplade och med kort batterilivslängd. Samarbetet med Kalmar Energi ger dem möjlighet att testa IoT-teknik som mäter på ett billigare och mer effektivt sätt.

– Vi skulle kunna sänka kostnaden för mätningar med cirka 30 procent, berättar Alf.

Den nya tekniken kan automatisera mätning av till exempel grundvattennivån, tillskottsvatten i spillvattensystemet och flöden i diken.

– Med mer data får vi ett underlag baserat på verkligheten och kan med hjälp av det göra rätt prioriteringar i verksamheten och ta bättre miljöbeslut, säger Alf.

Förhoppningen är att IoT-tekniken även ska bidra till bättre vattenhushållning och tillgång på dricksvatten i framtiden.

Alf Händevik, utredningsingenjör på Kalmar Vatten.
Alf Händevik, utredningsingenjör på Kalmar Vatten.
Saif Sinan Saadaldin, projektledare Kalmar Energi.
Saif Sinan Saadaldin, projektledare Kalmar Energi.

Ett lyckat projekt kräver utmaningar

Projektgruppen valde ut Läckeby, Påryd och olika områden i centrala Kalmar för att testa tekniken. Där har de gjort vattennivå- och temperaturmätningar i avloppsnätet. Vägen dit har dock inte varit en spikrak resa. En utmaning var att hitta lämpliga sensorer som klarar utomhusmiljön, i till exempel avloppsbrunnar, och dessutom bra placeringar för mottagarenheterna som tar emot datan från sensorerna.

– Tanken var att använda fler av våra master och höga byggnader, men olika säkerhetsaspekter gör att det inte är lämpligt, berättar Alf. Kalmar Energi har dock lyckats sluta avtal med olika privata aktörer som kan tänka sig att ha en antenn på sitt tak. Det har räddat projektet.

En annan utmaning är att en stor del av IT-infrastrukturen har byggts från grunden med hjälp av andra IT-produkter som Kalmar Energi bygger och förvaltar internt.

– Det har krävt extra och noggrann planering, men då blir också resultatet en produkt som är flexibel att utveckla och drifta i framtiden, säger Saif Sinan Saadaldin, projektledare på Kalmar Energi.

Alf Händevik monterar sensor
Alf Händevik har precis klar med en sensormontering i fält.
Saif Sinan Saadaldin kontrollerar att den nyinstallerade sensorn skickar data.
Saif Sinan Saadaldin kontrollerar att den nyinstallerade sensorn skickar data.

Kraften i att lära tillsammans

Kalmar Vatten hade kunnat köpa en färdig tjänst av en leverantör, men genom att utveckla systemet tillsammans har det kunnat anpassas till Kalmar Energis systemtänk och till Kalmar Vattens behov.

– Min personliga åsikt är att samarbete inom kommunen är bra för att bygga lokal kunskap och erfarenhet, menar Alf. Det har varit väldigt inspirerande att jobba med Kalmar Energi som ser möjligheterna med ny teknik ur både ett företagsekonomiskt perspektiv och nyttan som tekniken kan medföra, både för oss och dem.

Kalmar Vatten har varit tydliga med vad de vill kunna lösa med dagens teknik. Den tillämpning och de mätningarna det kräver har varit nya för Kalmar Energi.

– Det ställer höga krav på oss som samarbetspartner och gör att vi utvecklas otroligt mycket, säger Saif. Den största lärdomen för oss är kunskap om databearbetning, det vill säga kedjan från att vi har ett meddelande från sensorn till att vi kan visa ett läsbart värde för kunden. Det tar vi med oss in i kommande projekt.

Nu är tekniken på plats och projektet avslutat. Nästa steg för Kalmar Vatten är att följa upp mätningarna i fält under en längre period. Först då kan de utvärdera kvaliteten på datan och om tekniken är lämplig för mätning och övervakning.

– Det ska bli spännande att se vilka vinster det här utvecklingsprojektet kan ge för vår organisation i framtiden. Både ur ett miljömässigt, ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv, avslutar Alf.

 

Vad kan IoT-tekniken effektivisera och förbättra i din organisation?

Kontakta oss för ett företagssamarbete eller läs mer här!

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar.

 

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt