Till innehållet

Fjärrvärme är enkelt, tryggt och redigt hållbart

Fjärrvärme är värme som skapas när vi eldar upp gammalt bös från skogen. Det är enkelt, tryggt, prisvärt, hållbart och inte minst väldigt lokalt. Kanske just därför är det också den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige som idag står för drygt hälften av all uppvärmning. Bor du i Kalmar är chansen stor att det finns fjärrvärme i gatan utanför ditt hus. När du vill installera fjärrvärme och ansluta dig till vårt nät är det enkelt och bekvämt att även låta oss ta ansvar för att koppla ur din gamla värmeanläggning och installera en ny fjärrvärmecentral. Läs mer i menyn eller skicka in en intresseanmälan så hjälper vi dig att bli med.

Infografik

Ren & förnybar energi, lokalt producerad, tyst & driftsäker, oändligt med varmvatten, lång livstid, bekvämt & enkelt.

Hur fungerar fjärrvärme då?

Fjärrvärme innebär att varmt vatten leds in i din fastighet via fjärrvärmerör i marken. Du får en liten fjärrvärmecentral som inte är större än ett badrumsskåp. Fjärrvärmevattnet värmer upp husets eget värmesystem och tappvarmvattnet. Hållbarhet är grunden i vår verksamhet och fjärrvärme innebär att vi tar tillvara biobränslen från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Genom att producera både el och värme nyttjas energiinnehållet i bränslet maximalt.

Från bös till prima fjärrvärme

I vårt kraftvärmeverk i Moskogen blir restprodukter, eller bös som vi säger, från skogsbruket till prima, förnybar fjärrvärme. Vi tar helt enkelt vara på det som annars skulle gå till spillo. Askan som blir kvar ger vi tillbaka till de småländska skogarna och blir en energiboost för kommande.


Syntolkning av filmen

Varför ska du välja fjärrvärme?

  • Värmer upp ditt hus på ett både enkelt och bekvämt sätt
  • Fjärrvärme är både tyst och väldigt driftsäkert
  • Värmer upp ditt hus med ren och förnybar energi
  • Fjärrvärme har lång livstid och kräver minimalt underhåll
  • Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ för uppvärmning.
Intresseanmälan
Chatta med oss