Teckna mikroavtal

Avtal om köp av mikroproduktion av el – max 63 A säkring

Kalmar Energi Försäljning AB förbinder sig att köpa mikroproduktion enligt detta avtal med tillhörande villkor. Ersättning för överskottsproduktion framgår av aktuell prislista enligt villkoren.

Observera att du måste teckna ett elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning AB innan ni kan teckna mikroavtal.

Kalmar Energis avtal för köp av mikroproduktion från privatkunder kan du läsa här