Till innehållet

Teckna mikroavtal

Avtal om köp av mikroproduktion av el – max 63 A säkring

Kalmar Energi Försäljning AB förbinder sig att köpa mikroproduktion enligt detta avtal med tillhörande villkor. Ersättning för överskottsproduktion framgår av aktuell prislista enligt villkoren.

Observera att du måste teckna ett elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning AB innan ni kan teckna mikroavtal.

Kalmar Energis avtalsvillkor för köp av mikroproduktion från privatkunder och näringsidkare kan du läsa här.

Fyll i formulär nedan för att teckna mikroavtal:

Information om momsbefrielse

Om du säljer varor eller tjänster för högst 80 000 kronor (gäller fr.o.m. 1 juli 2022), behöver du inte registrera dig för moms och ska inte ta ut moms på din försäljning. Det gäller all försäljning under ett kalenderår, alltså både el och andra varor och tjänster. Med en solcellsanläggning på ett villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt