Avtalsvillkor

Energi i all ära! Men vad vore väl ett avtal utan villkor? Som tårta utan grädde? Som kaffe utan kaka? Om du någon gång får svårt att sova så kan du ju alltid läsa igenom nedan dokument. 🙂

Kalmar Energis avtalsvillkor

I våra egna avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller för våra olika avtalsformer.

Kalmar Energi Försäljnings avtalsvillkor för privatkunder

Kalmar Energi Försäljnings avtalsvillkor köp av mikroproduktion

Kalmar Energi Försäljnings avtalsvillkor för köp av elcertifikat

Elbranschens allmänna avtalsvillkor

Svensk Energi och Konsumentverket har även kommit överens om Allmänna avtalsvillkor för elhandel och Särskilda villkor, som gäller när du inte aktivt valt ett elavtal utan blivit anvisad el.

Allmänna avtalsvillkor El 2012 K

Särskilda avtalsvillkor El 2012 K

Elbranschens allmänna avtalsvillkor nya fr.o.m. april 2019

Allmänna avtalsvilkor för försäljning av el till konsument